Handleiding Herhaalmedicatie

Herhaalmedicatie heeft een organisatorische en een zorginhoudelijke component. Organisatorisch draagt de apotheek bij door het aantal handelingen te beperken dat nodig is voor patiënten om medicatie te herhalen. Zorginhoudelijk kan de apotheek bijdragen door afspraken te maken met de patiënt over het juist en veilig gebruik van de medicatie.

U kunt in het gesprek met de patiënt de therapietrouw en het optreden van gebruiksproblemen aan de orde stellen.

Handleiding Herhaalmedicatie

(PDF 236.7 KB)

Download

Voorbeeldovereenkomst Herhaalmedicatie

(DOC 41.5 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl