Geneesmiddelen

De KNMP biedt informatie over apotheekbereiding, verspilling, vervalsing, subsitutie, tekorten en off-label voorschrijven van geneesmiddelen.

Onderwerpen binnen Geneesmiddelen

Apotheekbereiding

Apotheken mogen zelf geneesmiddelen bereiden. Als apothekers dit niet in de eigen apotheek kunnen, mogen andere apotheken geneesmiddelen voor hen bereiden. Dit heet 'doorleveren'.

Lees verder

Biosimilars in de eerste lijn

Biosimilars zijn biologische geneesmiddelen die soortgelijk zijn aan biologicals (het origineel ontwikkelde biologische geneesmiddel), en beschikbaar zijn wanneer de marktbescherming van de biologicals is verlopen. Tot 2019 hadden openbaar apothekers weinig met biosimilars te maken. De biosimilars zijn echter, na de introductie in de ziekenhuizen, inmiddels ook steeds gangbaarder in de eerste lijn.

Lees verder

Geneesmiddelengebruik en hitte

Naast ouderdom of chronische aandoeningen hebben ook geneesmiddelen invloed op de temperatuurregulatie van het lichaam. Bespreek bij (langdurige) hitte het onderwerp binnen het apotheekteam en geef er in gesprekken met patiënten (aan de balie) aandacht aan.

Lees verder

Geneesmiddelentekorten

Bij een geneesmiddeltekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. De KNMP ziet een toename in de aantallen, duur en ernst van geneesmiddelentekorten. Bij kortdurende (minder dan 14 dagen) of regionale tekorten gaat het vaak om preferente middelen voor grote groepen patiënten.

Lees verder

Geneesmiddelvervalsing

Vervalste geneesmiddelen zijn vaak nauwelijks van het origineel te onderscheiden. Twijfelt u over de echtheid van een bepaald geneesmiddel? Lees wat u kunt doen. Ook ontvangt de KNMP regelmatig meldingen van vervalste recepten die in omloop zijn.

Lees verder

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie

De handleiding Geneesmiddelsubstitutie benoemt de overwegingen bij het wisselen van medicatie. Hierbij rekening houdend met geneesmiddel-, product- en patiëntgebonden factoren. En de situatie van de individuele patiënt. Ook wordt ingegaan op praktijkvoering waarbij handvatten gegeven worden voor patiëntbegeleiding en afspraken met voorschrijvers.

Lees verder

PrEP-medicatie

Sinds augustus 2019 mogen GGD’en Pre-ExpositieProfylaxe (PrEP) uitgeven aan mensen met een verhoogd risico op hiv. PrEP-medicatie via de apotheek blijft voor iedereen toegankelijk en wordt steeds vaker afgeleverd. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP heeft daarom een aantal aandachtspunten onder elkaar gezet.

Lees verder

Recalls

Lees verder

Zelfzorgmiddelen

Om risico´s te beperken, deelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Niet Receptplichtige (NR) geneesmiddelen in drie categorieën: AV-middelen (algemeen verkrijgbaar), UAD-middelen (alleen verkrijgbaar bij apotheek en drogist), en UA-middelen (uitsluitend bij apotheek). Bij deze middelen is veelal uw aanvullend advies nodig.

Lees verder

Vragen en antwoorden over melatonine

Vragen en antwoorden over melatonine.

Lees verder

Vragen en antwoorden over paracetamol

Bekijk hieronder de vragen en antwoorden over paracetamol. Laatste update: 10 juli 2020, 07.45 uur.

Lees verder

KNMP-standpunten ‘Gereedmaken COVID-19-vaccins’ en ‘Uitwisseling vaccinatiegegevens COVID-19’

De KNMP onderstreept, met het oog op de medicatieveiligheid, het belang van de correcte uitvoering van het gereedmaken van het COVID-19-vaccin.

Lees verder

Testcases medicatiebewaking

Lees verder