Nieuwsberichten biosimilars in de eerste lijn

Bekijk hieronder de laatst gepubliceerde KNMP-nieuwsberichten over biosimilars in de eerste lijn.

KNMP: terughoudendheid geboden bij omzetten van patiënten die Fiasp gebruiken

23 december 2020

De KNMP roept apothekers op om patiënten die Fiasp gebruiken niet zonder meer over te zetten op Novorapid of de biosimilar insuline aspart. Diverse zorgverzekeraars voeren vanaf 2021 naast de langwerkende insuline glargine, ook voorkeursbeleid op de kortwerkende insulines aspart en lispro. Meerdere zorgverzekeraars plaatsen Fiasp in het preferente cluster van insuline aspart, naast de biosimilar en de originator (Novorapid). Het product Fiasp bevat de werkzame stof insuline aspart, met toevoeging van de hulpstof nicotinamide waardoor de werking sneller intreedt. De biosimilar insuline aspart is gebaseerd op het product Novorapid.

Lees het volledige nieuwsbericht

KNMP dringt aan op zorgvuldigheid bij invoering voorkeursbeleid (biosimilar) insulines

10 december 2020

De KNMP dringt aan op zorgvuldigheid bij invoering van het voorkeursbeleid (biosimilar) insulines per 2021. De KNMP ondersteunt daarin de brief die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) in samenwerking met de patiëntenvereniging Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In deze brief uiten zij hun zorgen over het voorkeursbeleid op insulines per 2021. Diverse zorgverzekeraars voeren vanaf volgend jaar naast de langwerkende insuline glargine, ook voorkeursbeleid op de kortwerkende insulines aspart en lispro.

Lees het volledige nieuwsbericht

KNMP: zet VGZ-patiënt niet zonder meer over van Toujeo naar Abasaglar/Lantus

20 juni 2019

De KNMP roept apothekers op om VGZ-patiënten die de insuline glargine 300 IE/ml (Toujeo) gebruiken niet zonder meer over te zetten op insuline glargine 100 IE/ml (Lantus of Abasaglar). VGZ overweegt Toujeo op te nemen in het preferente cluster, dit liet de zorgverzekeraar apothekers in mei weten. Het is nog niet bekend of en wanneer dit beleid van kracht gaat. Daarmee is de aanspraak van VGZ-patiënten op Toujeo nog niet vervallen.

Lees het volledige nieuwsbericht

KNMP: omzetten naar biosimilar insuline samen met andere zorgverleners

21 februari 2019

KNMP roept apothekers op om afspraken te maken met andere zorgverleners bij de omzetting van patiënten naar biosimilar insuline. Per 1 maart 2019 geldt bij zorgverzekeraar CZ Abasaglar (insuline glargine) als preferent geneesmiddel voor nieuwe en bestaande gebruikers. In december 2018 kondigde zorgverzekeraar VGZ al uitbreiding van het preferentiebeleid aan voor startende diabetespatiënten naar bestaande gebruikers van Lantus.

Lees het volledige nieuwsbericht

Aandachtspunten voor overstap naar biosimilar insulines

15 november 2018

Voor diabetespatiënten die zijn ingesteld op een insuline Lantus en die overstappen naar een biosimilar insuline zijn aandachtspunten opgesteld. Samen met VGZ, de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft de KNMP deze punten ontwikkeld.

Lees het volledige nieuwsbericht

Contact

Claudia van Waardhuizen

(070) 373 71 80 c.van.waardhuizen@knmp.nl