Vergoeding apotheekbereidingen

Zorgverzekeraars bepalen gezamenlijk welke bereidingen patiënten vergoed krijgen. Apotheekhoudenden mogen een toeslag in rekening brengen als zij een geneesmiddel ter hand stellen dat niet in de handel verkrijgbaar is en dat zij in de eigen apotheek hebben bereid.

Vergoeding doorgeleverde apotheekbereidingen

Zorgverzekeraars stellen gezamenlijk vast welke apotheekbereidingen patiënten vergoed krijgen. Ze hebben hiervoor een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari 2016 van kracht werd. De vergoedingsstatus van verschillende doorgeleverde bereidingen is ook in de G-Standaard vastgesteld. Vanaf 1 januari 2017 is de vergoeding van 80 bereidingen gewijzigd ten opzichte van 2016. Om welke bereidingen het gaat vindt u in de verschillijst 2016-2017. 

Verschillijst 2016-2017: apothekersversie

Laatste update: 30 november 2016

Download

Verschillijst 2016-2017: patiëntenversie

Laatste update: 30 november 2016 

Download

Status vergoedingen 2016: Apothekerslijst

Laatste update: 13 november 2015

Download

Status vergoedingen 2016: Patiëntenlijst

Laatste update: 13 november 2015

Download

Publieksfolder: Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen

Lees verder

Declaratie eigen (magistrale) bereiding

Apotheekhoudenden mogen een toeslag in rekening brengen bij eigen bereidingen, maar niet bij doorleveringen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet doorleveringen ook als ‘in de handel verkrijgbaar’.

Sinds 2016 kunnen apothekers de deelprestatie (reguliere of bijzondere) bereiding declareren, ook wanneer er een equivalent van een grootbereider verkrijgbaar is. Dit kon tot 2015 niet. In 2015 gold er een overgangssituatie.

De vergoeding van apotheekbereidingen is vastgelegd in de beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg van de NZa.

Beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg

Open link

Handreiking declaratie magistrale bereidingen

De regelgeving voor het in rekening brengen van magistrale bereidingen is niet eenvoudig. De KNMP maakte daarom de Handreiking declaratie magistrale bereidingen.

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl