Vergoeding apotheekbereidingen

Zorgverzekeraars bepalen gezamenlijk welke bereidingen patiënten vergoed krijgen. Apotheekhoudenden mogen een toeslag in rekening brengen als zij een geneesmiddel ter hand stellen dat niet in de handel verkrijgbaar is en dat zij in de eigen apotheek hebben bereid.

Vergoeding doorgeleverde apotheekbereidingen

Zorgverzekeraars stellen gezamenlijk vast welke apotheekbereidingen patiënten vergoed krijgen. Ze hebben hiervoor een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld. De aanspraakstatus van verschillende doorgeleverde bereidingen is ook in de G-Standaard opgenomen. Per 1 januari 2020 zijn er geen wijzigingen in de vergoeding van de verschillende bereidingen. 

Update

Oude verschillijsten 

Verschillijst 2018-2019: apothekersversie Verschillijst 2018-2019: patiëntenversie Verschillijst 2017-2018: apothekersversie Verschillijst 2017-2018: patiëntenversie

Publieksfolder

Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen

Declaratie eigen (magistrale) bereiding

Apotheekhoudenden mogen een toeslag in rekening brengen bij eigen bereidingen, maar niet bij doorleveringen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet doorleveringen ook als ‘in de handel verkrijgbaar’.

Sinds 2016 kunnen apothekers de deelprestatie (reguliere of bijzondere) bereiding declareren, ook wanneer er een equivalent van een grootbereider verkrijgbaar is. Dit kon tot 2015 niet. In 2015 gold er een overgangssituatie.

De vergoeding van apotheekbereidingen is vastgelegd in de beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg van de NZa.

Beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg

Open link

Handreiking declaratie magistrale bereidingen

De regelgeving voor het in rekening brengen van magistrale bereidingen is niet eenvoudig. De KNMP maakte daarom de Handreiking declaratie magistrale bereidingen.

Download

Magistrale bereidingen

Bekijk meer informatie over magistrale bereidingen.

Open link

Beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg

Zie met name artikel 5 onder 5. Deelprestatie reguliere magistrale bereiding en 6. Deelprestatie bijzondere magistrale bereiding.

2021 | 2022

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl