Veelgestelde vragen Sendolor morfine-infusievloeistof

Met de 100 ml infuuszak Sendolor (morfinehydrochloridetrihydraat) van Eurocept International BV is er per 1 juni 2018 een geregistreerd product voor morfine-infusie. Dit middel werd tot nu toe magistraal bereid, met name in cassette. Omdat er onder apothekers onduidelijkheden leven: een overzicht van veelgestelde vragen. Wanneer nieuwe informatie bekend is, wordt dat toegevoegd aan deze pagina.

Laatste wijziging: 13 december 2018

Bereiding en doorlevering

1. Mogen morfine medicatiecassettes nog zelf bereid worden?

Alleen wanneer apotheken morfinecassettes op kleine schaal voor hun eigen patiënten bereiden, is dat wettelijk toegestaan. Volgens de KNMP-richtlijn Bereiden gaat de apotheker hierbij na of de apotheekbereiding meerwaarde heeft boven het (ogenschijnlijk) overeenkomstige handelsproduct voor de patiënt. Het is aan de zorgverzekeraar om te beslissen of deze bereiding voor vergoeding in aanmerking komt. Voor meer informatie zie de LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding en de KNMP-richtlijn Bereiden.

2. Mogen morfine medicatiecassettes nog doorgeleverd worden?

Een doorgeleverde bereiding is niet toegestaan als er een geregistreerd therapeutisch equivalent in Nederland of in een andere EU-lidstaat op de markt is.
Door de komst van het geregistreerde handelsproduct Sendolor mogen grootbereiders de infusievloeistof morfinehydrochloride in cassette in principe niet meer doorleveren.

Vergoeding

3. Worden eigen bereide morfine medicatiecassette vergoed?

Zie vraag 1.

4. Worden doorgeleverde bereide morfine medicatiecassette vergoed?

Op basis van de regelgeving dienen grootbereiders van morfine hun producten uit de taxe te halen aangezien er een geregistreerd alternatief is, namelijk Sendolor. Zorgverzekeraars Nederland heeft aangegeven de morfinepreparaten als doorgeleverde bereiding te blijven vergoeden, totdat deze uit de taxe zijn verwijderd.

5. Wordt de Sendolor infuuszak vergoed?

Sendolor infuuszakken worden volledig vergoed conform bijlage 1A van het GVS. Omdat Sendolor in het GVS zit, wordt de prijs gebaseerd op het aantal Defined Daily Doses (DDD’s). Dit betekent dat de 100ml infuuszak 1mg/ml € 13,- kost, 10mg/ml € 130,- en 20mg/ml € 260,-. De prijzen die de grootbereiders vragen liggen over het algemeen tussen de € 130,- en € 230,- voor alle sterktes. Verreweg het grootste deel van de patiënten wordt behandeld met een concentratie van 10mg/ml.

Verpakkingsgrootte

6. Is er ook een éénstuksverpakking van Sendolor?

De 1 mg/ml infuuszak, de 10 mg/ml infuuszak en de 20 mg/ml infuuszak zijn beschikbaar als éénstuksverpakking en als tienstuksverpakking. Deze zijn te bestellen via de reguliere groothandels.

Doorvoerset

7. Past de Sendolor-infuuszak op een reguliere pomp?

Met behulp van een doorvoerset (‘administration set’) zijn de Sendolor-infuuszakken aan te sluiten op reguliere pompen (CADD-pompen).

8. Hoe ziet een doorvoerset eruit?

Afbeelding doorvoerset.

9. Wie levert de doorvoerset?

Sendolor kan worden toegediend via reguliere pompen met een doorvoerset. Dit zijn gebruikelijke toebehoren die de pompleverancier in de regel op voorraad heeft. Eurocept geeft aan te hebben overlegd met facilitaire bedrijven (zoals Mediq Tefa), zodat die voldoende voorraad hebben.

Mediq Tefa geeft aan dat de doorvoerset wordt meegeleverd, indien bij een pompaanvraag wordt aangegeven dat een doorvoerset nodig is. 

10. Wie betaalt de kosten van de doorvoerset?

Voor de apotheek zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Instrueren (thuiszorg)verpleegkundigen

11. Wie instrueert de (thuiszorg)verpleegkundige op het gebruik?

Eurocept geeft in de brief aan dat zij alle zorginstellingen hebben geïnformeerd over de introductie van de Sendolor-infuuszak. Volgens Eurocept heeft Mediq Tefa al hun afnemers hierover geïnformeerd. 

Via de LNA-helpdesk melden apothekers wel dat niet alle thuiszorgverpleegkundigen op de hoogte zijn en dat zij liever de medicatiecassettes blijven gebruiken.

Na het aansluiten van een infusiezak kan bij het niet rechtop houden van de zak lucht in de pomp komen, waardoor de pomp een signaal afgeeft en opnieuw moet worden ingesteld door de verpleegkundige.

Het is goed om (thuiszorg)verpleegkundigen te informeren dat een doorvoerset nodig is bij de Sendolor infusiezak. Bij het aanvragen van een infusiezak moet aangegeven worden dat een doorvoerset nodig is. De doorvoersets zijn via de facilitaire bedrijven verkrijgbaar en niet via de apotheek.

Overig

12. Hoe zit het met de bewegingsvrijheid van de patiënt?

Er zijn verschillende infuustassen, ook speciaal voor CADD-pompen, in de vorm van een rugtas of schoudertas, afhankelijk van de grootte van de infuuszak.

Er komen meldingen vanuit de praktijk dat de tassen voor de infusiezakken groter zijn dan bij medicatiecassette. Daarnaast moet de infusiezak (in de tas) rechtop worden gehouden om de flow te houden en terugflow te voorkomen. Dit kan beperking in de bewegingsvrijheid van de patiënt geven.  

13. Wat is de houdbaarheid van Sendolor infuuszak?

Onaangebroken zijn de infuuszakken drie jaar houdbaar. Eurocept geeft aan dat vanaf openen van de buitenzak de verantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt en elke specifieke gebruiksomstandigheid invloed kan hebben op de uiteindelijke gebruiksduur van de oplossing.
Eurocept heeft na openbreken geen controle meer over hoe er met de zak wordt omgegaan en adviseert dan ook de infuuszak direct na openen te gebruiken en verwijst naar de verpleegkundige-protocollen met betrekking tot houdbaarheid na aansluiten. 

14. Wat is de werkwijze als de patiënt ook midazolam toegediend moet krijgen?

De werkwijze daarvoor verandert niet. Het geniet de voorkeur om midazolam apart toe te dienen, zodat de morfine en midazolam apart gedoseerd kunnen worden.

In de praktijk komt het voor dat één cassette zowel met morfine als midazolam gevuld wordt. Het is niet bekend of midazolam aan de Sendolor infuuszak toegevoegd kan worden. Dit is niet door Eurocept onderzocht. Daarnaast is het hen niet bekend welk volume vloeistof aan de zak toegevoegd kan worden.

Meer informatie

15. Waar is meer informatie over Sendolor beschikbaar?

Eurocept stuurde in mei 2018 een brief aan apothekers en heeft informatie over Sendolor gepubliceerd op haar website. Eurocept is daarnaast bereikbaar voor vragen over het middel via 035 528 39 57 en 

Zie ook de website van Eurocept International BV.

Voor vragen over productzorg en bereidingen is de LNA-helpdesk op werkdagen te bereiken tussen 10.30 en 17.00 uur via 070 373 73 70 en .

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl