Veelgestelde vragen dexamfetamine 5 mg DB

Bekijk via deze pagina de actuele antwoorden op de veelgestelde vragen over dexamfetamine 5 mg.

Veelgestelde vragen

Waarom mag de doorgeleverde bereiding dexamfetamine 5 mg niet meer geleverd worden nu Amfexa 5 mg op de markt is gekomen? 

Een doorgeleverde bereiding is niet toegestaan als er een geregistreerd therapeutisch equivalent in Nederland of in een andere EU-lidstaat op de markt is.

Meer informatie via de IGJ-circulaire

Amfexa 5 mg werd in 2015 geregistreerd en is per 1 maart 2016 in de handel in Nederland. In principe mag dan geen doorgeleverde bereiding worden geleverd.

Komt de (doorgeleverde) bereiding dexamfetamine 2,5 mg voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking?

Ja, volgens de G-Standaard wordt dit product vergoed. De zorgverzekeraars vinden dexamfetamine 2,5 mg een rationele farmacotherapie, omdat de 5 mg niet nauwkeurig gebroken kan worden. De breukstreep van de Amfexa 5 mg is alleen om het breken te vereenvoudigen, zodat het inslikken makkelijker gaat.

De magistrale bereiding met 2,5 mg dexamfetamine sulfaat wordt per 1 maart 2018 in de G-Standaard opgenomen met de aanspraakstatus F (vergoeden). Dit is in lijn met de doorgeleverde bereidingen met 2,5 mg dexamfetamine.

Veel zorgverzekeraars gaven in 2016 aan dat het meegeven van een andere sterkte niet is toegestaan, als dit was bedoeld om de bijbetaling voor 5 mg te omzeilen. Een aantal zorgverzekeraars is hier inmiddels op teruggekomen, nadat minister Schippers op 22 juni 2016 de Tweede Kamer in een debat meldde de verstrekking van de 2 maal 2,5 mg te gedogen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) adviseert haar leden nu positief om de 2,5 mg ook in veelvoud te vergoeden. Het is aan individuele zorgverzekeraars om hier zelf over te beslissen. Via sociale media laten zorgverzekeraars als CZ, Menzis, Zilveren Kruis en DSW Zorg weten te zullen vergoeden.

Komt de dexamfetamine in een andere sterkte voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking?

Bereidingen met een andere sterkte dan dexamfetamine 2,5 mg worden niet vergoed, tenzij een verzekeraar voor een individuele patiënt hiertoe vooraf toestemming geeft.

Per 1 januari 2018 is daarom de aanspraakstatus van de grondstof dexamfetamine sulfaat gewijzigd van F (komt in aanmerking voor vergoeding) naar N (komt niet in aanmerking voor vergoeding). Dit betekent dat zorgverzekeraars declaraties van bereidingen met deze grondstof afkeuren.

Mag ik als apotheker de dexamfetamine 5 mg zelf bereiden?

Alleen wanneer apotheken dexamfetamine op kleine schaal voor hun eigen patiënten bereiden, is dat wettelijk toegestaan. Volgens de KNMP-richtlijn Bereiden gaat de apotheker hierbij na of de apotheekbereiding meerwaarde heeft boven het (ogenschijnlijk) overeenkomstige handelsproduct voor de patiënt.  Het is aan de zorgverzekeraar om te beslissen of deze bereiding voor vergoeding in aanmerking komt. Voor meer informatie zie de LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding en de KNMP-richtlijn Bereiden.

Hoe te handelen in het geval van een bijbetaling?

In principe vindt de bijbetaling in de apotheek plaats. Het kan zijn dat er polissen bestaan waarbij de verzekerde wordt gevrijwaard van bijbetalingen. Maar dat is dan uitzondering op de regel.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl