KNMP-standpunt apotheekbereiding

Apotheekbereiding is onmisbaar voor de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen en het veilig en doelmatig gebruik ervan. De KNMP zet zich in voor voldoende bereidingsfaciliteiten om de patiënt tijdig zorg op maat te bieden. Wij ondersteunen de inspanningen voor het gewenste kwaliteitsniveau, efficiëntie, uitvoerbaarheid en adequate bekostiging.

Apothekers bereiden ongeveer 5% van de geneesmiddelen speciaal op verzoek van de arts. Ook passen apothekers handelsproducten aan de behoefte van de patiënt aan. De KNMP vindt apotheekbereidingen een essentieel onderdeel van het vak. Apothekers leveren met deze unieke expertise zorg op maat. Ze tonen met deze deskundigheid hun meerwaarde als zorgverlener. 

Noodzaak apotheekbereiding

De farmaceutische industrie voorziet niet in alle geneesmiddelen. Bepaalde stoffen die effectief zijn bij een ziekte, zijn niet altijd als geneesmiddel beschikbaar. Ook zijn veel industriële geneesmiddelen niet meer of niet in de juiste sterkte of vorm te verkrijgen. Dit betreft met name medicatie voor kinderen, ouderen, patiënten met dermatologische aandoeningen en patiënten met intraveneuze therapie. Daarom bereidt de apotheek geneesmiddelen; zodat de patiënt toch het geneesmiddel krijgt dat hij nodig heeft. 

Toekomst: vaker beroep op bereidende apotheek

Er zal vaker beroep worden gedaan op de bereidende apotheek. Onderstaande ontwikkelingen dragen hier aan bij:

  • Het aantal geneesmiddelentekorten neemt toe waarvoor apotheekbereiding een oplossing kan zijn.
  • Handelspreparaten voor patiënten met slikklachten worden aangepast in de apotheek, en niet meer thuis of in de instelling.
  • In toenemende mate wordt zorg toegesneden op de individuele patiënt en die zorg kan niet altijd tijdig geleverd worden door landelijke doorleveraars.
  • Bereidingshandelingen aan parenteralia op ziekenhuisafdelingen worden vervangen door het bereiden van gestandaardiseerde verdunningen of combinaties in de apotheek. Dit omwille van de medicatieveiligheid.
  • ‘Voor toediening gereedmaken’-handelingen (VTGM) en handelspreparaten aanpassen gebeuren in de apotheek in plaats van op afdelingen of in instellingen vanwege arbo-regels.

Inzet KNMP voor vergoeding apotheekbereiding

De KNMP zet zich in voor:

  • adequate bekostiging van de bereiding;
  • eerlijke vergoeding door de verzekeraar aan de patiënt;
  • de uitvoerbaarheid van bekostiging- en vergoedingsregels.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl