Apotheekbereiding: organisatie

Apotheken mogen zelf geneesmiddelen bereiden. Als apothekers dit niet in de eigen apotheek kunnen, mogen andere apotheken geneesmiddelen voor hen bereiden. Dit heet 'doorleveren'.

Bereiding voor eigen patiënten

Openbaar apotheken en ziekenhuisapotheken kunnen bereiden voor eigen patiënten (of op individueel verzoek van een collega-apotheek). Zo zorgen ze voor apotheekbereidingen die niet landelijk worden doorgeleverd of niet snel genoeg beschikbaar zijn. Deze bereidingen moeten voldoen aan de beroepsnormen.

KNMP-richtlijn Bereiden GMP-Z Richtlijn ziekenhuisfarmacie

Bereiding door doorleveraars zonder overgedragen recept

Landelijke doorleveraars bereiden en leveren veelvoorkomende apotheekbereidingen aan apotheken. De schaal van de bereiding is groot en deze apotheken staan op afstand van de patiënt. Daarom stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kwaliteitsrichtlijnen voor doorleveraars op. 

In de Circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers' staan zes voorwaarden voor het doorleveren van een geneesmiddel. 

  1. er is geen geregistreerd adequaat alternatief (commercieel) beschikbaar;
  2. het doorgeleverde preparaat is aangemeld bij de G-Standaard;
  3. er is een productdossier beschikbaar;
  4. productie vindt plaats volgens Good Manufacturing Practice (GMP);
  5. de farmacovigilantie is geregeld;
  6. de apotheek maakt geen reclame.

Daarnaast is er een Q&A beschikbaar met veelgestelde vragen en antwoorden over de circulaire.

De circulaire is herzien in 2019 en van kracht tot 22 augustus 2022.

Bereiding via bereidende collega

Lang niet iedere bereiding is beschikbaar als doorgeleverde bereiding. De behandelend apotheker kan dan het recept voor de apotheekbereiding overdragen aan een bereidende collega. Op die manier kan de bereidende collega werken volgens de beroepsrichtlijnen.

Meer informatie

De KNMP heeft drie LNA-mededelingen gepubliceerd (alleen beschikbaar na inlog):

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl