Apotheekbereidingen: 2 organisatievormen

Apotheken mogen zelf geneesmiddelen bereiden. Als apothekers dit niet in de eigen apotheek kunnen, mogen andere apotheken geneesmiddelen voor hen bereiden. Dit heet 'doorleveren'.

Bereiding voor eigen patiënten

Openbaar apotheken en ziekenhuisapotheken kunnen bereiden voor eigen patiënten (of op individueel verzoek van een collega-apotheek). Zo zorgen ze voor apotheekbereidingen die niet landelijk worden doorgeleverd of niet snel genoeg beschikbaar zijn. Deze bereidingen moeten voldoen aan de beroepsnormen.

Richtlijn Bereiden

Bekijk

GMP-ziekenhuisfarmacie

Open link

Bereiding op semi-industriële schaal door landelijke doorleveraars

Landelijke doorleveraars bereiden en leveren veelvoorkomende apotheekbereidingen aan apotheken. De schaal van de bereiding is groot en deze apotheken staan op afstand van de patiënt. Daarom stelde de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) kwaliteitsrichtlijnen voor doorleveraars op. Eind 2014 is 80% van de door openbare apotheken verstrekte bereidingen een doorgeleverde bereiding.

Voorwaarden doorleveren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt in de IGZ-circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers' 6 voorwaarden voor het doorleveren van een geneesmiddel:

  1. er is geen geregistreerd adequaat alternatief (commercieel) beschikbaar;
  2. het doorgeleverde preparaat is aangemeld bij de G-Standaard;
  3. er is een productdossier beschikbaar;
  4. productie vindt plaats volgens Good Manufacturing Practice (GMP);
  5. de farmacovigilantie is geregeld;
  6. de apotheek maakt geen reclame.

IGZ-circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers'

De IGZ omschrijft de voorwaarden voor doorleveren in dit document.

Open link

LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding

Bekijk de uitleg van de randvoorwaarden voor apotheekbereidingen in deze LNA-mededeling.

Lees verder

RIVM: 'Farmacotherapie: Collegiale levering door apothekers en effecten van de circulaire: Een veld in beweging' (oktober 2015)

Open link

RIVM: 'Productdossiers, een beschrijvend onderzoek' (maart 2012)

Open link

IGZ: 'Collegiaal doorleveren van geneesmiddelen: zorg op maat, kwaliteitsborging blijft achter' (juni 2011)

Open link

Inspectierapporten

Inspectierapporten van afzonderlijke bereidingsapotheken zoekt u op de website van de IGZ. Kies in het zoekscherm 'Publicaties zoeken' bij 'Een type instelling te kiezen' voor 'Apotheek, grootbereider'.

Open link

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl