Geneesmiddelen

De KNMP biedt informatie over apotheekbereiding, verspilling, vervalsing, subsitutie, tekorten en off-label voorschrijven van geneesmiddelen.

Onderwerpen binnen Geneesmiddelen

Apotheekbereiding

Apotheken mogen zelf geneesmiddelen bereiden. Als apothekers dit niet in de eigen apotheek kunnen, mogen andere apotheken geneesmiddelen voor hen bereiden. Dit heet 'doorleveren'.

Lees verder

Geneesmiddelentekorten

Bij een geneesmiddeltekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. De KNMP ziet een toename in de aantallen, duur en ernst van geneesmiddelentekorten. Bij kortdurende (minder dan 14 dagen) of regionale tekorten gaat het vaak om preferente middelen voor grote groepen patiënten.

Lees verder

Geneesmiddelvervalsing

Vervalste geneesmiddelen zijn vaak nauwelijks van het origineel te onderscheiden. Twijfelt u over de echtheid van een bepaald geneesmiddel? Lees wat u kunt doen. Ook ontvangt de KNMP regelmatig meldingen van vervalste recepten die in omloop zijn.

Lees verder

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie

De handleiding Geneesmiddelsubstitutie benoemt de overwegingen bij het wisselen van medicatie. Hierbij rekening houdend met geneesmiddel-, product- en patiëntgebonden factoren. En de situatie van de individuele patiënt. Ook wordt ingegaan op praktijkvoering waarbij handvatten gegeven worden voor patiëntbegeleiding en afspraken met voorschrijvers.

Lees verder

Veelgestelde vragen over bloedglucosemeters

Deze vragen en antwoorden gaan over de Keuzehulp Bloedglucosemeters het Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting. De Keuzehulp en het Consensusdocument maken deel uit van een serie adviezen voor goede diabeteszorg van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Lees verder

Vragen en antwoorden over HCT

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over hydrochloorthiazide (HCT).

Lees verder

Vragen en antwoorden over valsartan

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over valsartan.

Lees verder

Zelfzorgmiddelen

Om risico´s te beperken, deelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Niet Receptplichtige (NR) geneesmiddelen in drie categorieën: AV-middelen (algemeen verkrijgbaar), UAD-middelen (alleen verkrijgbaar bij apotheek en drogist), en UA-middelen (uitsluitend bij apotheek). Bij deze middelen is veelal uw aanvullend advies nodig. Een uitgelezen kans om uw rol als deskundig zorgverlener te benadrukken.

Lees verder

Geneesmiddelengebruik en hitte

Naast ouderdom of chronische aandoeningen hebben ook geneesmiddelen invloed op de temperatuurregulatie van het lichaam. Bespreek bij (langdurige) hitte het onderwerp binnen het apotheekteam en geef er in gesprekken met patiënten (aan de balie) aandacht aan.

Lees verder

Recall ranitidine: omzettabel H2-antagonisten

Recall ranitidine | De omzettabel is gebaseerd op informatie uit registratiedossiers en vergelijkend onderzoek, voor maagzuurremming. Omdat grote vergelijkende onderzoeken ontbreken zijn de equivalente doseringen in de tabel alleen richtinggevend en zijn afwijkingen mogelijk.

Lees verder

Recall ranitidine: omzettabel van ranitidine naar PPI's voor indicatie maagzuurremmers

Recall ranitidine | De omzettabel is gebaseerd op informatie uit registratiedossiers, richtlijnen en vergelijkend onderzoek. Omdat grote vergelijkende onderzoeken ontbreken zijn de equivalente doseringen in de tabel alleen richtinggevend en zijn afwijkingen mogelijk. Alleen de geregistreerde en de gebruikelijke off-label indicatie van ranitidine zijn opgenomen. Alle doseringen zijn voor volwassenen.

Lees verder

Vragen en antwoorden over ranitidine

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over ranitidine.

Lees verder