Geneesmiddelen

De KNMP biedt informatie over apotheekbereiding, verspilling, vervalsing, subsitutie, tekorten en off-label voorschrijven van geneesmiddelen.

Onderwerpen binnen Geneesmiddelen

Apotheekbereidingen: organisatie

Apotheken mogen zelf geneesmiddelen bereiden. Als apothekers dit niet in de eigen apotheek kunnen, mogen andere apotheken geneesmiddelen voor hen bereiden. Dit heet 'doorleveren'.

Lees verder

Geneesmiddelengebruik en hitte

Naast ouderdom of chronische aandoeningen hebben ook geneesmiddelen invloed op de temperatuurregulatie van het lichaam. Bespreek bij (langdurige) hitte het onderwerp binnen het apotheekteam en geef er in gesprekken met patiënten (aan de balie) aandacht aan.

Lees verder

Geneesmiddelentekorten

Bij een geneesmiddeltekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. De KNMP ziet een toename in de aantallen, duur en ernst van geneesmiddelentekorten. Bij kortdurende (minder dan 14 dagen) of regionale tekorten gaat het vaak om preferente middelen voor grote groepen patiënten.

Lees verder

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie

De Handleiding Geneesmiddelsubstitutie geeft uitleg over geneesmiddelen of situaties waarin overwogen moet worden om niet te substitueren. Ook bevat de handleiding achtergrondinformatie over bio-equivalentie en juridische aspecten.

Lees verder

Medische hulpmiddelen

Het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen geldt vanaf 1 januari 2018 voor alle hulpmiddelen. Afspraken over diabetes, continentie- en stomahulpmiddelen worden in 3 modules verder uitgewerkt. Voor standaard bloedglucosemeting is er een consensusdocument met landelijke kwaliteitscriteria gereed.

Lees verder

Verspilling

Verspilling zet de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onder druk. De Nederlandse overheid pakt daarom verspilling stevig aan. Ook u speelt een rol in het voorkomen van verspilling van genees -en hulpmiddelen; onder andere door te werken aan goed medicijngebruik en de door u ervaren verspilling te melden bij het Meldpunt..

Lees verder

Vervalsing

Lees verder

Zelfzorgmiddelen

Om risico´s te beperken, deelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Niet Receptplichtige (NR) geneesmiddelen in drie categorieën: AV-middelen (algemeen verkrijgbaar), UAD-middelen (alleen verkrijgbaar bij apotheek en drogist), en UA-middelen (uitsluitend bij apotheek). Bij deze middelen is veelal uw aanvullend advies nodig. Een uitgelezen kans om uw rol als deskundig zorgverlener te benadrukken.

Lees verder