Geneesmiddelen

De KNMP biedt informatie over apotheekbereiding, verspilling, vervalsing, subsitutie, tekorten en off-label voorschrijven van geneesmiddelen.

Onderwerpen binnen Geneesmiddelen

Apotheekbereidingen: 2 organisatievormen

Apotheken mogen zelf geneesmiddelen bereiden. Als apothekers dit niet in de eigen apotheek kunnen, mogen andere apotheken geneesmiddelen voor hen bereiden. Dit heet 'doorleveren'.

Lees verder

Geneesmiddelen in beweging

Geneesmiddelen zijn in beweging: ze worden complexer, de individuele benadering leidt tot kleinere patiëntgroepen en patiënten krijgen sneller toegang tot nieuwe behandelingen. De KNMP houdt deze geneesmiddelentrends scherp in de gaten. En hoort graag van apothekers hoe zij hun rol binnen deze ontwikkelingen zien.

Lees verder

Geneesmiddelentekorten

Bij een geneesmiddeltekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. De KNMP ziet een toename in de aantallen, duur en ernst van geneesmiddelentekorten. Bij kortdurende (minder dan 14 dagen) of regionale tekorten gaat het vaak om preferente middelen voor grote groepen patiënten.

Lees verder

Geneesmiddelvervalsing

Vervalste geneesmiddelen bevatten vaak een afwijkende hoeveelheid werkzame stof of zelfs een ander werkzaam bestanddeel. Sommige vervalsingen bevatten geen actief bestanddeel. Vervalste geneesmiddelen zijn vaak nauwelijks van het origineel te onderscheiden. Twijfelt u over de echtheid van een bepaald geneesmiddel? Hieronder leest u wat u kunt doen.

Lees verder

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie

De Handleiding Geneesmiddelsubstitutie geeft uitleg over geneesmiddelen of situaties waarin overwogen moet worden om niet te substitueren. Ook bevat de handleiding achtergrondinformatie over bio-equivalentie en juridische aspecten.

Lees verder

Handleiding Herhaalmedicatie

Herhaalmedicatie heeft een organisatorische en een zorginhoudelijke component. Organisatorisch draagt de apotheek bij door het aantal handelingen te beperken dat nodig is voor patiënten om medicatie te herhalen. Zorginhoudelijk kan de apotheek bijdragen door afspraken te maken met de patiënt over het juist en veilig gebruik van de medicatie.

Lees verder

Verspilling

Verspilling zet de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onder druk. De Nederlandse overheid pakt daarom verspilling stevig aan. Ook u speelt een rol in het voorkomen van verspilling van genees -en hulpmiddelen; onder andere door te werken aan goed medicijngebruik en de door u ervaren verspilling te melden bij het Meldpunt..

Lees verder

Zelfzorgmiddelen

Om risico´s te beperken, deelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Niet Receptplichtige (NR) geneesmiddelen in drie categorieën: AV-middelen (algemeen verkrijgbaar), UAD-middelen (alleen verkrijgbaar bij apotheek en drogist), en UA-middelen (uitsluitend bij apotheek). Bij deze middelen is veelal uw aanvullend advies nodig. Een uitgelezen kans om uw rol als deskundig zorgverlener te benadrukken.

Lees verder