Preventie

De KNMP biedt u informatie en handvatten bij het verlenen van preventieve farmaceutische zorg. Op deze pagina bekijkt u de Zorgstandaard Obesitas, de Zorgmodule Stoppen met Roken, de ondersteuning die de KNMP biedt en overige ondersteuning.

Overgewicht

Zorgstandaard Obesitas

Zorgstandaard Obesitas (Partnerschap Overgewicht (de KNMP is hiervan partner))

De zorgstandaard beschrijft welke zorg er geleverd moet worden, hoe die georganiseerd moet worden een aan welke kwaliteitseisen die moet voldoen.
In deze zorgstandaard is een onderdeel opgenomen met betrekking tot medicatie en farmaceutische zorg. Hierbij is vermeld dat de farmaceutische zorg volgens de NAN geleverd dient te worden.

KNMP-ondersteuning overgewicht
UA-richtlijn Orlistat 60 mg (Alli) (KNMP)
Websites overgewicht
Partnerschap Overgewicht (Partnerschapovergewicht.nl)

Roken

Ondersteuning stoppen met roken

Zorgmodule Stoppen met roken (Partnership Stop met Roken (de KNMP is hiervan partner))

In deze generieke module wordt aangegeven hoe de zorg in de keten aangeboden dient te worden. De farmacologische behandeling is een onderdeel.

Kwaliteitsregister Stoppen met roken (Partnership Stop met Roken)

Professionals die bekwaam zijn in het geven van intensieve begeleiding bij het stoppen met roken kunnen zich aanmelden voor het register. Het register is ook te gebruiken voor de professional om door te verwijzen naar stoppen met roken-begeleiding.

KNMP-ondersteuning stoppen met roken
Zelfzorgstandaard Stoppen met roken (KNMP)
Website stoppen met roken
Partnership Stop met Roken (Partnershipstopmetroken.nl)

Zwangerschap

Project gezonde zwangerschap

HealthyPregnancy 4 all (Erasmus MC)
Het project ‘Samenwerken aan gezonde zwangerschappen in Nederland’ is gestart in 14 gemeenten waar de perinatale morbiditeit en mortaliteit hoog is. Apotheken in deze gemeenten kunnen met (bestaande) activiteiten op dit onderwerp aansluiten bij het project.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl