Hart- en vaatziekten

De KNMP biedt u informatie en handvatten bij het verlenen van farmaceutische zorg bij een specifieke aandoening. Op deze pagina bekijkt u de informatie over integrale zorg bij hart- en vaatziekten, het zorgaanbod van de apotheker en de ondersteuning die de KNMP op het gebied van hart- en vaatziekten biedt.
Richtlijnen/standaarden hart en vaat
KNMP-richtlijn Cardiovasculair risicomanagement - CVRM (KNMP februari 2013)
De KNMP werkt aan de richtlijn CVRM voor de zorg aan mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. De richtlijn staat sinds 1 februari 2013 open voor commentaar van KNMP-leden.
Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (2011)
NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (M84, 2012) en andere NHG-Standaarden op het gebied van het 'tractus circulatorius' (Nederlands Huisartsen Genootschap)
LESA's hart- en vaatziekten (Nederlands Huisartsen Genootschap)
LTA's hart- en vaatziekten (Nederlands Huisartsen Genootschap)
Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement (Platform Vitale Vaten 2013)
Op de website van het Platform Vitale Vaten vindt u ook meer informatie over de zorgstandaard CVRM. In 2013 is de Zorgstandaard CVRM volledig geactualiseerd. 
Zorgstandaard CVA/TIA  (Kennisnetwerk CVA Nederland 2012)
KNMP-ondersteuning hart en vaat
Zorgondersteuning Diabetes/CVRM en Zorgondersteuning Medicijngesprekken (KNMP/SFK)
Praktijkondersteunende programma's Angina Pectoris, Antilipaemica, Hypertensie (KNMP/SFK/IVM)
Webrapportage Therapietrouw (KNMP/SFK)
Indicatoren KISS (KNMP/SFK)
KennisTesten op het gebied van CVRM
Searches, te raadplegen via de website van de SFK
Andere ondersteuning hart en vaat
Praktijkondersteunend programma Polyfarmacie (SFK, IVM)
Indicatoren Cardiovasculair risicomanagement (SFK, IVM)

FTO-presentaties CVRM Cholesterol en CVRM Hypertensie (FTO.nu) (beschikbaar na inloggen)

Naar aanleiding van de nieuwe multidisciplinaire Richtlijn CVRM en NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement M84 zijn op www.fto.nu de FTO-presentaties aangepast.

Websites hart en vaat
Platform Vitale Vaten (Vitalevaten.nl)
De Hart&Vaatgroep (Hartenvaatgroep.nl)
Nederlandse Hartstichting (Hartstichting.nl)
Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde (Nederlandsvasculairforum.nl)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC.nl)
Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV.nl)
Cardiologie.nl

Zorgcoördinatie

De zorgcoördinator is ook geïnteresseerd in uw ervaringen. Welke zorgactiviteiten gericht op mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten biedt uw apotheek? Op welke manier werkt u samen met andere zorgverleners? Wat is het resultaat? En kan een collega-apotheker hiervan leren?

 

Contact

Zorgcoördinatie Hart- en vaatziekten
Fong Sodihardjo-Yuen

(070) 373 72 29 f.sodihardjo-yuen@knmp.nl