Hart- en vaatziekten

De KNMP biedt u informatie en handvatten bij het verlenen van farmaceutische zorg bij hart- en vaatziekten.

KNMP-richtlijn Cardiovasculair risicomanagement - CVRM

Cardiovasculair risicomanagement richt zich op patiënten met (een mogelijk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Het doel van de richtlijn (februari 2013) is het bevorderen van een optimale behandeling van deze patiënten.

Lees verder

LESA Antistolling - met bijbehorend Kennisdocument

Deze LESA beschrijft de taken van huisarts, apotheker, trombosedienstarts en tandarts begeleiding van patiënten die worden behandeld met een antistollingsmiddel.

Lees verder

SIG Hart- en vaatziekten

Apothekers die hun kennis en ervaring willen inzetten en vergroten voor de farmaceutische hart- en vaatziektenzorg kunnen zich aanmelden voor de Special Interest Group (SIG) Hart- en Vaatziekten (SIG HVZ).

Lees verder