Diabetes mellitus

De KNMP biedt u informatie en handvatten bij het verlenen van farmaceutische zorg bij een specifieke aandoening. Op deze pagina bekijkt u informatie over integrale diabeteszorg, het zorgaanbod van de apotheker en de ondersteuning die de KNMP op het gebied van diabetes biedt.
Richtlijnen diabetes
NDF Zorgstandaard Diabetes (Nederlandse Diabetes Federatie)
Vanaf september 2015 is er een geactualiseerde versie beschikbaar.
KNMP-richtlijn Diabetes (KNMP januari 2016 - concept)
Het moet helder zijn voor patiënt, zorgverleners en zorgverzekeraars wat de farmaceutische zorg inhoudt voor een diabetespatiënt. De KNMP-richtlijn Diabetes beoogt hierover helderheid te geven.

Richtlijn signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF Voedingsrichtlijn
De NDF voedingsrichtlijn is herzien en heeft een professionaliseringslag doorgemaakt. Apothekers die zich willen toeleggen op diabeteszorg en preventie kunnen handvatten vinden in deze richtlijn. Het document kan in beperkte mate gebruikt worden om patiënten adviezen te geven. Ook geeft het document apothekers inzicht in hoe diëtisten zorgverlening geven aan diabetespatiënten.
Richtlijn zelfcontrole (In samenwerking met EADV en NDF)
Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie
Dit document stelt concrete eisen aan alle betrokkenen bij de hoogcomplexe insulinepomptherapie; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars.
KNMP-ondersteuning diabetes
Publieksfolder Diabetes mellitus
Praktijkondersteunend Programma Diabetes (KNMP, SFK, IVM)
LESA Chronische medicatie bij astma/COPD en diabetes type 2
Folder: Diabetes zonder dat u het weet
Folder: Hoe ga ik om met diabetes?
Poster: Laat hier uw bloedsuikerwaarde meten
Voorbeeldpresentatie Diabetes (apotheekinformatiescherm)
Andere informatie diabetes
Lareb Intensive Monitoring (LIM) diabetesmiddelen
Onderzoek naar glucosemeters: samenvatting artikel 'SKML-Quality Mark for point-of-care test (POCT) glucose meters and glucose meters for home-use'
FTO-presentaties Orale middelen en Optimalisatie therapie na orale medicatie (FTO.nu) (beschikbaar na inloggen)

Competentieprofiel zelfmanagement educatie bij diabetes 
Binnen het Nationaal Actieprogramma Diabetes is vastgesteld dat zorgverleners toegang moeten hebben tot een scholingsaanbod dat hen schoolt in de juiste competenties en kennis om te werken volgens de NDF zorgstandaard. Een van de stappen hierin is het concretiseren van de competenties van zelfmanagement tot een competentieprofiel. Het competentieprofiel zelfmanagement educatie bij Diabetes voorziet hierin.

Uniforme aanpak gemeenschappelijke risicofactoren en comorbiditeit
Ramadan en Diabetes

Zorgcoördinatie

De zorgcoördinator is ook geïnteresseerd in uw ervaringen. Welke zorgactiviteiten gericht op mensen met diabetes biedt uw apotheek? Op welke manier werkt u samen met andere zorgverleners? Wat is het resultaat? En kan een collega-apotheker hiervan leren?

Contact

Zorgcoördinatie Diabetes mellitus
Saskia Coppes

(070) 373 72 65 s.coppes@knmp.nl