Diabetes

De KNMP biedt u informatie en handvatten bij het verlenen van farmaceutische zorg bij diabetes.

SIG Diabetes

In de Special Interest Group (SIG) Diabetes komen openbaar apothekers samen die belangstelling hebben voor farmaceutische zorg aan mensen met diabetes. De SIG Diabetes richt zich op de ondersteuning van de eerstelijns farmaceutische zorg aan mensen met diabetes.

Lees verder

KNMP-richtlijn Diabetes

De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (januari 2016 - concept) is aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg. De richtlijn staat open voor commentaar voor KNMP-leden.

Lees verder

LESA Chronische medicatie bij diabetes type 2

Deze LESA biedt handvatten voor optimale begeleiding van patiënten met diabetes mellitus type 2, met chronisch geneesmiddelengebruik. De LESA bevordert de samenwerking tussen apothekers en huisartsen en geeft aanbevelingen om de chronische medicatie voor de betrokken patiënt efficiënt te organiseren.

Lees verder