Astma/COPD

De KNMP biedt u informatie en handvatten bij het verlenen van farmaceutische zorg bij astma/COPD.

KNMP-richtlijn COPD

In de KNMP-richtlijn COPD staan aanbevelingen voor farmaceutische zorgverlening van de openbaar apotheker aan patiënten met COPD. De richtlijn sluit aan bij bestaande richtlijnen en standaarden binnen de farmacie en bij COPD-standaarden en richtlijnen van andere beroepsgroepen.

Lees verder

LESA Chronische medicatie bij astma/COPD

Deze LESA biedt handvatten voor optimale begeleiding van patiënten met astma of COPD met chronisch geneesmiddelengebruik. De LESA bevordert de samenwerking tussen apothekers en huisartsen en geeft aanbevelingen om de chronische medicatie voor de betrokken patiënt efficiënt te organiseren.

Lees verder

Patiënteninformatie Astma/COPD

De KNMP ontwikkelde voor patiënten met Astma of COPD divers voorlichtingsmateriaal. Zoals de folders 'Hoe fit zijn uw longen?' en 'Hoe ga ik om met COPD?'. De presentie over astma en COPD kunnen apothekers gebruiken (en aanpassing naar eigen wens) tijdens bijvoorbeeld een voorlichtingsavond.

Lees verder

SFK-zorgondersteuning Astma/COPD (webrapportage)

Deze webrapportage van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) toont de gericht opgespoorde en geleverde zorg van apothekers aan patiënten met specifieke astma/COPD.

Lees verder

SIG Longaandoeningen

De Special Interest Group (SIG) Longaandoeningen werkt aan de ontwikkeling van de eerstelijns farmaceutische zorg voor mensen met een longaandoening. De SIG is onderdeel van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO).

Lees verder