Patiëntenzorg

Onderwerpen binnen Patiëntenzorg

Aandoening en preventie

De KNMP biedt u informatie en handvatten bij het verlenen van farmaceutische zorg bij een specifieke aandoening: astma/COPD, diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, psychosociale aandoeningen en reuma/osteoporose. Ook bekijkt u hier de informatie op het gebied van preventie.

Lees verder

Geneesmiddelen

De KNMP biedt informatie over apotheekbereiding, verspilling, vervalsing, subsitutie, tekorten en off-label voorschrijven van geneesmiddelen.

Lees verder

Laaggeletterden en migranten

Onjuist gebruik van medicatie en therapie-ontrouw komen veel voor onder laaggeletterde patiënten en onder migranten. Dit komt deels doordat zij de wijze van gebruik niet goed begrijpen. Maar het kan ook te maken hebben met een gebrek aan kennis of vertrouwen in de werking van het medicijn of met culturele verschillen. Pas daarom medicijninformatie en begeleiding aan aan het begripsniveau van patiënten en houd rekening met een taalbarrière en culturele verschillen.

Lees verder

Medicatiebewaking

Een van de belangrijkste taken die de apotheker uitvoert is het bewaken of afgeleverde medicatie zonder problemen en risico’s door de patiënt gebruikt kan worden.

Lees verder

Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. Dit risico moet worden uitgesloten. De KNMP ondersteunt u met onderstaande middelen in het uitvoeren van een goede medicatieoverdracht.

Lees verder

Samenwerking

De KNMP gelooft in de kracht van samenwerking in de eerste- en tweedelijnszorg en in het versterken van elkaars kerntaken en vaardigheden met als visie complementair te zijn aan elkaar. Dit onderdeel van de website gaat over multidisciplinaire samenwerking, gericht op verschillende doelgroepen en thema’s binnen de eerste- en tweedelijn.

Lees verder

Therapietrouw

Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn behandeling uitvoert zoals afgesproken met zijn behandelaar. Therapietrouw verbetert de gezondheid van de patiënt en drukt de zorgkosten. Bevordering van therapietrouw vraagt om maatwerk. De apotheek heeft hierin een belangrijke rol.

Lees verder

Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg

In de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 zetten de KNMP-leden hun missie, visie en ambities uiteen onder het motto ‘Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg’.

Lees verder

Verminderde nierfunctie

De KNMP ondersteunt u in de farmaceutische zorg die u biedt aan patiënten met een verminderde nierfunctie. U vindt hier vakinhoudelijke informatie over verminderde nierfunctie en handvatten bij het implementeren en toepassen van medicatiebewaking op nierfunctiewaarden.

Lees verder

Publiekscampagne Vitamine D

De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. In dit kader start op 30 januari een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het sterkebottenboekje.

Lees verder