Patiëntenzorg

Onderwerpen binnen Patiëntenzorg

Geneesmiddelen

De KNMP biedt informatie over apotheekbereiding, verspilling, vervalsing, subsitutie, tekorten en off-label voorschrijven van geneesmiddelen.

Lees verder

Laaggeletterden en migranten

Onjuist gebruik van medicatie en therapie-ontrouw komen veel voor onder laaggeletterde patiënten en onder migranten. Dit komt deels doordat zij de wijze van gebruik niet goed begrijpen. Maar het kan ook te maken hebben met een gebrek aan kennis of vertrouwen in de werking van het medicijn of met culturele verschillen. Pas daarom medicijninformatie en begeleiding aan aan het begripsniveau van patiënten en houd rekening met een taalbarrière en culturele verschillen.

Lees verder

Medicatiebewaking

Een van de belangrijkste taken die de apotheker uitvoert is het bewaken of afgeleverde medicatie zonder problemen en risico’s door de patiënt gebruikt kan worden.

Lees verder

Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. Dit risico moet worden uitgesloten. De KNMP ondersteunt u met onderstaande middelen in het uitvoeren van een goede medicatieoverdracht.

Lees verder

Samenwerking

De KNMP gelooft in de kracht van samenwerking in de eerste- en tweedelijnszorg en in het versterken van elkaars kerntaken en vaardigheden met als visie complementair te zijn aan elkaar. Dit onderdeel van de website gaat over multidisciplinaire samenwerking, gericht op verschillende doelgroepen en thema’s binnen de eerste- en tweedelijn.

Lees verder

Toekomstvisie 2025

Dubbele vergrijzing, meer chronische aandoeningen en toenemende zorgkosten. Al jaren openen toekomstvisies van organisaties in de gezondheidszorg met deze mantra. Deze ontwikkelingen veranderen ook de komende jaren niet. Waar we wel invloed op hebben, is ons eigen handelen.

Lees verder

Verminderde nierfunctie

De KNMP ondersteunt u in de farmaceutische zorg die u biedt aan patiënten met een verminderde nierfunctie. U vindt hier vakinhoudelijke informatie over verminderde nierfunctie en handvatten bij het implementeren en toepassen van medicatiebewaking op nierfunctiewaarden.

Lees verder

Kwetsbare ouderen

Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig thuis. Niet alle ouderen zijn in staat om zelf de regie te voeren over hun leven. Zo heeft een groot deel minimaal één chronische aandoening. Deze groep kwetsbare ouderen, en hun mantelzorgers, zijn afhankelijk van een goede samenwerking in de zorg. De KNMP heeft daarom het programma Langer Thuis ondertekend.

Lees verder