Goed voorbereid op reis

Opties

Nederlanders die een opiumwetmiddel gebruiken, moeten voordat zij het land verlaten eerst een officiële verklaring aanvragen. Er kan enige tijd overheen gaan voordat patiënten over de benodigde documenten beschikken. Met de poster en flyer, die de KNMP ontwikkelde, kunnen apothekers patiënten hierop attenderen.

Een goede reisvoorbereiding behelst echter meer dan alleen het aanvragen van een Schengenverklaring. Zo kunnen apothekers de patiënt helpen bij een voorraadcheck, voorzien in een medicijnpaspoort en controleren of de patiënt met zijn geneesmiddelen veilig in de zon mag. Ook kan de apotheker nagaan hoe de patiënt de geneesmiddelen het beste bewaart bij warmte. Voorts kunnen apothekers adviseren over de reisapotheek en over innametijdstippen bij tijdsverschil. Dit alles is per patiënt maatwerk. Het is daarom mogelijk om in de folder te noteren wat belangrijk is voor de betreffende patiënt.

Naar het bestelformulier
Campagne Goed voorbereid op reis

Pagina laatst bijgewerkt op 09 maart 2022