Nieuws & actualiteit

21 juni 2017

Minister Schultz wil niet dat apotheken betalen voor afvoer medicijnafval

Minister Schultz (IenM) wil niet dat apotheken nog betalen voor de afvoer van medicijnafval. Zij gaat zich ervoor inzetten om dit probleem “tot de laatste gemeente van Nederland opgelost te krijgen”. Dat zegt zij in de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van D66 en de ChristenUnie tijdens het Algemeen Overleg Water. De KNMP heeft de afgelopen twee jaar actief beleid gevoerd om gemeenten hiertoe te bewegen.

Lees verder

13 juni 2017

Akkoord hulpmiddelenzorg, uitgezonderd substitutie bloedglucosemeters

Iedere patiënt krijgt het hulpmiddel dat het beste bij zijn persoonlijke situatie past. Naast de fysieke beperking moet ook rekening gehouden worden met iemands dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten. Deze afspraak staat in het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen en is vanaf 1 januari 2018 van toepassing op alle hulpmiddelen. Er is geen overeenstemming bereikt over de substitutie van bloedglucosemeters op economische gronden. Het Zorginstituut heeft nu de opdracht daarover te besluiten.

Lees verder

8 juni 2017

Verbeterde systematiek voor vastleggen en uitwisselen geneesmiddelovergevoeligheden

Huisartsen, apothekers en andere zorgprofessionals hebben afspraken gemaakt over een verbeterde systematiek voor het digitaal vastleggen en uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden. Apothekers kunnen momenteel alleen het geneesmiddel of de geneesmiddelgroep in het informatiesysteem vastleggen. Met de nieuwe afspraken krijgen apothekers de mogelijkheid om meer kenmerken te registreren, waardoor zij bij overgevoeligheid het geneesmiddelgebruik beter kunnen bewaken en kunnen begeleiden. De volgende stap is een traject om de afspraken te implementeren in de informatiesystemen.

Lees verder

7 juni 2017

Apotheker trapt VWS-campagne antibioticaresistentie af

Apotheker Aris Prins bijt het spits af in de jongste VWS-campagne tegen antibioticaresistentie. In filmpjes op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn vertelt hij: ‘Antibiotica zijn geen snoepjes. Het is écht een laatste redmiddel. Als we resistentie krijgen dan hebben we over een jaar of 10 geen antibiotica meer.’

Lees verder

7 juni 2017

Verwijzing naar apotheek-linq.nl in strijd met de wet

De KNMP adviseert apotheken die een verwijzing hebben naar apotheek-linq.nl deze spoedig te verwijderen. Op de website worden geneesmiddelen aangeboden zonder dat een recept nodig is. Dit is in strijd met de wet. De CGR en het ministerie van VWS hebben de KNMP op deze verwijzing geattendeerd.

Lees verder

6 juni 2017

Nieuwe vervalste recepten in omloop

De KNMP ontvangt regelmatig meldingen van vervalste recepten die in omloop zijn. Hieronder een overzicht van de meest actuele meldingen. Handel bij het vermoeden van vervalste recepten volgens het daarvoor bestaande protocol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Lees verder

1 juni 2017

Preferentiebeleid Menzis op MTX-injecties

Menzis heeft aangekondigd per 1 juli 2017 preferentiebeleid te voeren op methotrexaat-injectiepennen en injectiewegwerpspuiten. De Handleiding Substitutie van de KNMP stelt dat substitueren niet verstandig is, vanwege de smalle therapeutische breedte. Bovendien zijn patiënten vertrouwd geraakt en hebben ze leren omgaan met deze injectievorm.

Lees verder

1 juni 2017

Medische verklaring nodig bij meenemen opiumwetmiddelen naar buitenland

Patiënten die opiumwetmiddelen mee willen nemen naar het buitenland, hebben hiervoor een medische verklaring nodig. Afhankelijk van de bestemming is dit een Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring met eventueel een Apostillestempel.

Lees verder

24 mei 2017

Tijdelijk geen bijsluiter bij EpiPen

De EpiPen voor volwassenen komt naar verwachting weer beschikbaar vanaf 5 juni. De verpakkingen van de eerste charge zullen geen bijsluiter bevatten. Verpakkingen mét bijsluiter komen naar verwachting pas beschikbaar vanaf 26 juni.

Lees verder