Nieuws & actualiteit

21 maart 2017

Vervalst recept tramadol aangeboden in Amsterdam

Bij de Leidsestraat Apotheek in Amsterdam is een vervalst recept aangeboden voor tramadol. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.

Lees verder

20 maart 2017

KNMP: ‘Onethisch verdienmodel leidt tot opdrijven prijzen’

Farmabedrijven als Essential Pharmaceuticals bedienen zich van een onethisch verdienmodel. Dat zegt KNMP-directeur Léon Tinke in het NOS-journaal van 20 maart 2017. ‘Dit bedrijf heeft sinds de zomer vier oude, slecht lopende licenties gekocht en verveelvoudigd in prijs’, aldus Tinke. ‘Voorbeelden zijn Camcolit en Slow K. Dat leidt in Nederland tot verplichte bijbetalingen door kwetsbare patiënten, of zelfs tot zorg mijden. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

Lees verder

16 maart 2017

Vervalste recepten aangeboden in Rotterdam

Een patiënt heeft in een Rotterdamse apotheek vervalste recepten aangeboden voor Ritalin 10 mg, Escitalopram 20 mg en Alprazolam 0,5 mg. Hiervan heeft de KNMP melding gekregen.

Lees verder

10 maart 2017

Burgemeester Utrecht roemt apothekers bij opening KNMP-jubileumtentoonstelling

‘Ik hoop dat de bezoekers, terwijl zij langs de zuilen in de tentoonstelling lopen, zich realiseren dat er ook in de toekomst altijd apothekers nodig zullen zijn om voor kwetsbare groepen te zorgen.’ De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen roemde tijdens de opening van de familietentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ op vrijdag 10 maart het werk van de apotheker. ‘Er zijn weinig beroepen waar de drie cijfers achter de komma zo belangrijk zijn.’

Lees verder

10 maart 2017

Recall Cosmofer

Pharmacosmos heeft in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg een recall georganiseerd van Cosmofer 50 mg/ml (ijzerdextrancomplex), ampullen van 2 ml, ZI-nummer 14684322. De recall wordt uitgevoerd op het niveau van de apotheek en geldt alleen voor charge 41219A-3. Er bestaat geen risico voor de patiënt.

Lees verder

9 maart 2017

KNMP onderschrijft zelfmanagementondersteuning bij diabetes

De KNMP is mede-ondertekenaar van nieuwe NDF-handreiking ‘Implementatie van zelfmanagement(-ondersteuning) in de dagelijkse zorgpraktijk’. Dit is een instrument om patiënten te coachen in hun zelfmanagement bij diabetes.

Lees verder

8 maart 2017

Vervalst recept cabergoline aangeboden in Amsterdam

Bij de Molukken Apotheek in Amsterdam is een vervalst recept aangeboden voor cabergoline. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.

Lees verder

8 maart 2017

Waarschuwing voor grondstoffen Indiase fabrikant

Het Indiase Srikem Laboratories, een grondstoffabrikant van onder meer cyclizine HCl, voldoet op diverse zwaarwegende punten niet aan de eisen voor Good Manufacturing Practice (GMP). Hierover heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de KNMP en de NVZA op 7 maart geïnformeerd.

Lees verder

6 maart 2017

Vervalste recepten methylfenidaat aangeboden in Amersfoort

Bij diverse apotheken in Amersfoort zijn vervalste herhaalrecepten voor methylfenidaat aangeboden. Daarvan heeft de KNMP melding gekregen.

Lees verder