Zorgverzekeraars belonen toepassing MFB’s door apothekers in 2016

16 april 2015

Zorgverzekeraars gaan in 2016 vrijwel allemaal stimuleren dat apothekers Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) toepassen in de apotheek. Dat blijkt uit de beleidskaders voor gecontracteerde zorg in 2016 die alle zorgverzekeraars onlangs publiceerden.

Door MFB’s toe te passen kan de apotheker patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante gegevens uit het medicatiedossier in het medicatie-advies betrekken. Apothekers maken hierdoor nog beter de match tussen mens en middel. 

Verzekeraar Menzis stimuleert het toepassen van MFB’s door apothekers door te stellen ‘dat 75% van de medisch farmaceutische beslisregels (MFB) signalen aantoonbaar afgehandeld moeten zijn, voordat er recht is op vergoeding'. Ook bij verzekeraar Multizorg staat in 2016 het belonen van de geleverde kwaliteit aan hun verzekerden centraal. De verzekeraar sluit hierbij aan bij de door het veld geaccepteerde kwaliteitsindicatoren, waaronder de MFB’s. 

De KNMP werkt in 2015 aan de doorontwikkeling van MFB’s in relatie tot interacties, dubbelmedicatie en contra-indicaties in de G-Standaard. Dit geeft een efficiëntere en meer eenduidige signaalafhandeling in de apotheekpraktijk.

Andere opvallende wijzigingen in de beleidskaders 2016

  • Menzis kondigt aan het preferentiebeleid aan te passen. In plaats van een specifiek merk als preferent aan te wijzen, kiest Menzis voor een maximale vergoedingsprijs. Hierdoor zijn meerdere geneesmiddelen preferent. Apothekers hebben meer ruimte om bijvoorbeeld bij geneesmiddeltekorten een oplossing te zoeken voor patiënten.
  • Zorgverzekeraars benaderen de zorginkoop meer integraal en bevorderen de samenwerking tussen zorgverleners. Achmea reorganiseert hiervoor de zorginkoop en zorgt hiermee voor ‘ontschotting’. De speerpunten zijn door Achmea vormgegeven in 8 modules, zoals ‘zorg in de wijk’ en ‘nierinsufficiëntie’.
  • VGZ laat de kwaliteit van zorg over aan de beroepsgroep.
  • CZ ontwikkelt een ‘kwaliteitskader’ en een ‘kwaliteitsmonitor’ en toont hiermee een andere visie te hebben op de rol van de zorgverzekeraar in relatie tot kwaliteit van zorg. Verder laat CZ weten alleen voorstellen in behandeling te nemen die apothekers in samenwerkingsverband vormgeven.
  • Zorgverzekeraars blijven farmaceutische spoedzorg non-concurrentieel inkopen op basis van een representatiemodel.
  • Alle zorgverzekeraars erkennen de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist voor het bekwaam uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2016

Achmea  CZ  DSW  De Friesland (zorgbreed inkoopbeleid 2016) Menzis Multizorg (namens ASR, Eno en ONVZ) VGZ Zorg en Zekerheid

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering