Zorgplan Schippers: vrije artsenkeuze voor lager eigen risico

7 februari 2015

Minister Schippers maakte op 6 februari haar alternatieve zorgplan bekend. Patiënten kunnen de vrije artsenkeuze inruilen tegen een lager eigen risico. Ook streeft ze naar meerjarige contracten voor zorgaanbieders. Binnen de Mededingingswet zoekt zij naar wegen om vrije beroepsbeoefenaren meer macht te geven in onderhandelingen met verzekeraars.

De minister zet daarnaast in op kwaliteit van zorg:

  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt uitgebreid.
  • Brancheorganisaties moeten versneld komen met kwaliteitsindicatoren voor 300 aandoeningen.
  • De patiënt krijg betere informatie via onafhankelijke websites.
  • De vereveningsbijdrage wordt aangepast zodat verzekeraars makkelijker risicopatiënten kunnen aannemen.
  • En de NZa gaat onderzoeken of budgetpolissen geen onacceptabele risicoselectie genereren.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent neemt met belangstelling kennis van de voornemens van de minister. “Haar ambities lijken aan te sluiten bij de speerpunten van de KNMP”, aldus Klein Nulent.

"De patiënt moet kunnen rekenen op goede zorg. Als beroepsgroep moeten we die kwaliteit inzichtelijk maken. Dat doen we op Apotheek.nl met de kwaliteitskenmerken van apotheken die we samen met NPCF en Consumentenbond publiceren. Daarnaast werken wij hard aan de ontwikkeling van onze Professionele Standaard.

“Diezelfde transparantie moet er zijn voor de zorgpolis. Patiënten mogen achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Nu is er te vaak teleurstelling aan de apotheekbalie over vergoedingen. Dat is niet acceptabel. Het is belangrijk dat het Kabinet hier nu actie op onderneemt.

“Verder erkent de minister dat er geen gezond evenwicht is tussen vrije beroepsbeoefenaren en verzekeraars. Het zou mooi zijn als hiervoor oplossingen gevonden worden binnen de bestaande wetgeving. Ik ben benieuwd naar de verdere plannen van de minister. Hierover gaan we graag het gesprek met haar aan." 

Kamerbrief over verbeteren kwaliteit en betaalbaarheid zorg

 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg