ZonMW-subsidie voor aanpassing medicatiedosering dialysepatiënten

9 juli 2015

Apothekersorganisatie KNMP zal in samenwerking met de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland de doseringsadviezen voor medicatie van nierdialysepatiënten ontwikkelen. De organisaties hebben daartoe van ZonMW subsidie gekregen, en investeren zelf ook in het project, dat twee jaar zal duren.

Eenduidige doseringsadviezen moeten medicatiefouten bij nierpatiënten voorkomen. Nu rekenen artsen en apothekers zelf uit wat voor dialysepatiënten de beste dosering is. Dat leidt tot verschillende, soms tegenstrijdige adviezen. Een geneesmiddel in onjuiste dosering kan bijwerkingen veroorzaken of onvoldoende werkzaam zijn. Dit kan voor de patiënt ernstige gevolgen hebben, zoals een vermijdbare ziekenhuisopname. Daarom worden nu gestandaardiseerde, evidence based, doseringsadviezen ontwikkeld. 

Het aantal patiënten dat dialyseert (hemodialyse en peritoneale dialyse) is de laatste jaren toegenomen: in 15 jaar (1999-2014) met 42% (van 4556 naar 6463). Bovendien zijn er veel patiënten die (tijdelijk) hemodialyse ondergaan in de Intensieve Zorg. Dialysepatiënten zijn kwetsbaar. Er is vaak sprake van multi-morbiditeit met hoog geneesmiddelgebruik (11-13 geneesmiddelen per dag). De kinetiek van een geneesmiddel kan veranderen door dialyse, waardoor de concentratie van het geneesmiddel in het bloed te hoog of te laag kan zijn.

Het project behelst naast het opstellen/ontwikkelen van doseringsadviezen de ontwikkeling van patiëntenvoorlichting over geneesmiddelgebruik bij dialyse. Zoals tips voor het innemen van medicijnen bij een vochtbeperkt dieet. Dit helpt de patiënt in zijn zelfredzaamheid, en bevordert veilig en effectief medicijngebruik bij deze patiëntengroep.

Voor zorgverleners wordt er een checklist ontwikkeld om zorg op maat voor de dialysepatiënt te bevorderen. De checklist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat daarvoor model. Daarnaast wordt samen met dialysepatiënten beeldmateriaal (animatie) ontwikkeld. Het voorlichtingsmateriaal komt beschikbaar via de websites van Nierstichting en NVN en via apotheek.nl. 

 


 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg