ZonMw start nieuwe subsidierondes voor zorgprojecten

18 juni 2015

De ZonMw programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) organiseren nieuwe subsidierondes voor zorgprojecten. Het uitgangspunt van een project moet een relevante vraag of probleem uit de praktijk zijn. Op 2 juli houdt ZonMw een bijeenkomst over de inhoudelijke criteria en de procedure.

Er zijn meerdere subsidierondes waar apothekers en andere zorgverleners een aanvraag voor kunnen indienen. Zo organiseert het programma DoelmatigheidsOnderzoek een Open ronde 2017 en zijn er vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen een Open Ronde en een zogenoemde STIP Ronde. Ten slotte kunnen apothekers zich aanmelden voor de Personalised Medicine Ronde Oncologie en een Personalised Medicine Ronde Zeldzame ziekten.

Informatiebijeenkomst

De subsidieaanvraag moet gebaseerd zijn op een relevante vraag of een breed onderkend probleem uit de praktijk. Het project is bijvoorbeeld gericht op het toegankelijk maken en toepassen van kennis. Of het project heeft als doel om de organisatie of kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg te verbeteren. ZonMw legt tijdens de informatiebijeenkomst op 2 juli uit waarvoor zorgverleners precies subsidie aan kunnen vragen. Ook wordt duidelijk welke inhoudelijke en procedurele criteria er zijn.

Lees meer over de subsidierondes en de bijeenkomst op 2 juli

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg