ZN: vergoeding zorg niet langer tussentijds stopzetten

24 september 2015

Zorgverzekeraars kunnen vanaf 1 januari 2016 niet meer gedurende het jaar de vergoeding van zorg stopzetten. Als een zorgverzekeraar heeft vastgesteld dat bepaalde zorg niet meer voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’, wordt de vergoeding hiervan pas per 1 januari van het daarop volgende jaar gestopt. Dit heeft het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) besloten, meldt ZN in een bericht op de website.

Deze maatregel moet ervoor zorgen dat patiënten en zorgaanbieders op tijd weten waar ze aan toe zijn. ZN noemt als achtergrond de beslissing van sommige zorgverzekeraars in voorjaar 2015 om bepaalde apotheekbereidingen niet meer te vergoeden.

Het besluit van ZN geldt alleen als individuele zorgverzekeraars beoordeeld hebben dat bepaalde zorg door voortschrijdend inzicht niet meer voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’.

Eenduidig

Zorgverzekeraars hebben de plicht om de vergoeding van zorg zorgvuldig te toetsen aan de wettelijke criteria die gelden binnen de Zorgverzekeringswet, aldus ZN. Op dit moment is niet duidelijk of zij hier binnen de bestaande wetgeving en mededingingsregels gezamenlijk over mogen beslissen. Hierover wordt overleg gevoerd met betrokken partijen. Volgens ZN is het belangrijk dat zorgverzekeraars eenduidig kunnen aangeven of een genees- of hulpmiddel of behandelmethode in het verzekerd basispakket hoort.

Lees het bericht op de website van ZN

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg