Zet in op duurzame relatie tussen patiënt en apotheker

28 januari 2016

De KNMP roept op in te zetten op de duurzame relatie tussen patiënt en de door hem gekozen apotheker. Dat is een van de punten uit de brief die de KNMP voor het Algemeen Overleg Eerstelijnszorg op 3 februari 2016 heeft gestuurd aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor VWS.

Het is belangrijk dat de patiënt zijn apotheker kent en dat de apotheker zijn patiënt kent. Alleen dan kan de apotheker zorgen voor een effectieve farmaceutische patiëntenzorg en een optimale patiëntveiligheid. Versnippering van farmaceutische zorg over diverse (internet-)apotheken, zoals sommige zorgverzekeraars aanbieden in bijvoorbeeld budgetpolissen, is volstrekt ongewenst.

Zorgtaken apotheker buiten eigen risico patiënt

Wil de apotheker zijn rol als farmaceutisch zorgverlener verder goed kunnen vervullen binnen een geïntegreerde eerste lijn, dan moeten de zorgtaken van apothekers, zoals de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico vallen. Met deze brief vraagt de KNMP de Tweede Kamerleden deze wens nogmaals richting de minister te verwoorden.

De driehoek in de wijk

Voor het zelfstandig functioneren van kwetsbare patiënten is het essentieel dat de apotheker nauw samenwerkt met de huisarts en de wijkverpleegkundige. Samen vormen zij de driehoek in de wijk, het lokale zorgnetwerk van de patiënt.

Bekijk de brief van de KNMP aan de Vaste Kamercommissie VWS
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP