WP wordt NPFO op wetenschappelijk deel KNMP.nl

10 december 2015

Het PW Wetenschappelijk Platform (WP) heet voortaan Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO). Het NPFO wordt primair een online platform op KNMP.nl dat als extra service maandelijks in druk verschijnt in het Pharmaceutisch Weekblad (PW).

De omvorming van het gedrukte Wetenschappelijk Platform (WP) tot een online platform is ingezet om het tijdschrift een duidelijker onafhankelijke status te geven. In de oude vorm was voor buitenstaanders zoals Medline vaak onvoldoende duidelijk dat WP los stond van PW, ook al had het een eigen International Standard Serial Number (ISSN). Hiermee worden de NPFO-artikelen breder toegankelijk.

Het NPFO maakt onderdeel uit van een nieuw wetenschappelijk deel op deze website, waar veel relevante informatie, onderzoeken en artikelen bij elkaar staan. De artikelen zijn te vinden binnen Professie > Wetenschap > Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. De url www.npfo.nl geeft direct toegang tot het NPFO-deel. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen voor de artikelen van het NPFO.

Promotieonderzoeken

Naast het NPFO staan er verschillende soorten onderzoeken in het wetenschappelijke deel. Nieuw is het overzicht van actuele promotieonderzoeken in Nederland, ingedeeld op onderwerp. De KNMP breidt het overzicht momenteel nog verder uit en wil dit jaarlijks actualiseren.

KNMP-onderzoeksprogramma

De onderzoeksvoorstellen die budget kregen vanuit het KNMP-onderzoeksprogramma worden eveneens op deze plek gepubliceerd. De KNMP stelt jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar dat zich telkens richt op relevante speerpunten binnen het beleid van de beroepsgroep. Het onderzoeksprogramma sluit aan bij de doelstellingen van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO). De WSO bevordert onder andere praktijkonderzoek naar de resultaten en de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van farmaceutische patiëntenzorg.

Bekijk ‘Wetenschap’ op KNMP.nl

Opleiding en (her)registratie

‘Professie’ is een nieuwe overkoepelende term op de website. Hieronder vallen vooralsnog ‘Wetenschap’ en ‘Opleiding en (her)registratie’. Opleiding en (her)registratie bevat alle informatie over bij- en nascholing (PE-online), accreditatie en de opleidingen en herregistratie voor openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en industrieapothekers.

Ga naar Opleiding en (her)registratie

 


 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie