Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid van kracht

1 juli 2015

De wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn met ingang van 1 juli van kracht. Drie belangrijke onderwerpen waarbinnen wijzigingen plaatsvinden zijn de (vaste) ontslagroute, ketenregeling en transitievergoeding.

Het doel van de WWZ-wijzigingen in het ontslagrecht is om het eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Na 1 juli is er één vaste ontslagroute. Zo lopen bedrijfseconomisch ontslag en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV. Andere ontslagzaken, zoals ontslag om disfunctioneren, gaan via de kantonrechter.

Ketenregeling

Door wijzigingen in de ketenregeling per 1 juli heeft een werknemer eerder recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; een vast contract. Een werknemer mag na 1 juli drie keer een tijdelijk contract krijgen waarbij de totale duur van contracten niet langer dan twee jaar mag zijn (was drie jaar). Bij berekeningen tellen tussentijdse onderbrekingen van maximaal zes maanden mee (was drie maanden). Bij het vierde contract en/of na twee jaar is er dus sprake van een vast contract.

Transitievergoeding

Na 1 juli hebben werknemers, langer dan 2 jaar in dienst, recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband en wordt berekend met het bruto maandsalaris. De hoofdregel is: 1/6 maandsalaris per zes maanden en ¼ maandsalaris per zes maanden vanaf 10 jaar in dienst. De vergoeding is gemaximeerd op € 75.000,- of maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000,- per jaar.

KNMP-cursus Effectief personeelsbeleid

De KNMP organiseert dit najaar op verschillende locaties de praktische cursus Effectief Personeelsbeleid. Niet alleen de wijzigingen in de WWZ komen aan de orde, maar ook hoe om te gaan met een disfunctionerende werknemer of een (langdurig) zieke werknemer. De cursus draagt bij aan effectiever personeelsbeleid waardoor kostenbesparing mogelijk is.

Schrijf u in voor de cursus

Vragen over de cursus of de WWZ?

Neem contact op met de KNMP via: of telefonisch via (070) 37 37 271.

Meer weten over de WWZ?

Wet Werk en Zekerheid op KNMP.nl Informatie van de Rijksoverheid over de WWZ

Het ministerie van Sociale Zaken geeft informatie over de nieuwe regels via Mijnwerkenzekerheid.nl.  Er zijn tools beschikbaar voor persoonlijke informatie op maat.

Naar Mijnwerkenzekerheid.nl

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering