Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking gegevens

26 februari 2015

Op dit moment is het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in behandeling bij de Eerste Kamer. Samen met de KNMG, GGZ Nederland, Actiz, VGN en NVZ stuurde de KNMP een brief naar de Senaat om een aantal juridische knelpunten onder de aandacht te brengen. In april vindt er een deskundigenbijeenkomst plaats.

Dit wetsvoorstel kwam tot stand naar aanleiding van een aantal moties van de Eerste en Tweede Kamer over de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. In het voorstel staan aanvullende randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronisch uitwisselingssysteem door zorgaanbieders. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel op 1 juli 2014 aan.

Bekijk het wetsvoorstel

Gezamenlijke brief zorgpartijen

De artsenfederatie KNMG, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de brancheorganisatie voor zorgondernemers Actiz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de KNMP stuurden in februari een gezamenlijke brief naar de Eerste Kamercommissie voor VWS. In deze brief vragen de zorgpartijen aan de Senatoren om een aantal onderwerpen mee te laten wegen bij de beoordeling van de kwaliteit van het wetsvoorstel.

Punten die in de brief aan de orde komen, zijn onder andere:

  • het recht van de patiënt op uitsluiting van toegang voor bepaalde zorgverleners tot zijn elektronisch verwerkte gegevens.
  • de mogelijkheid voor een zorgverlener om de behandelingsovereenkomst op te zeggen wanneer hem niet wordt toegestaan noodzakelijke gegevens te raadplegen of uit te wisselen.
  • de onwenselijkheid om een strafbepaling op te nemen voor computervredebreuk en schending geheimhouding. Ontzetting uit de uitoefening van het beroep als straf bij overtreding vinden de zorgpartijen disproportioneel.
Lees de gezamenlijke brief

Deelname KNMP aan deskundigenbijeenkomst

Om tot een goed oordeel te komen, organiseert de Eerste Kamercommissie voor VWS in april een deskundigenbijeenkomst. De KNMP is bij deze bijeenkomst aanwezig.

Meer informatie vindt u op de website van de Eerste Kamer

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering