Waarschuwing voor grondstof nitrofurantoïne uit China

29 juli 2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) informeerde de KNMP op woensdag 29 juli over een Statement of non-compliance with GMP afkomstig van de Italian Medicines Agency (report IT/NCR/API/1/2015). Het betreft de grondstof nitrofurantoïne, afkomstig van de Chinese fabrikant Jinan Jinda Pharmaceutical Chemistry. Op diverse zwaarwegende punten voldoet de grondstofleverancier niet aan de GMP-eisen.
Italian Medicines Agency | Statement of non-compliance with GMP

Apotheekbereidingen

Naar aanleiding van dit bericht zocht de KNMP contact met de reguliere grondstofleveranciers van bereidende apotheken in Nederland. Hieruit bleek dat deze grondstof niet geleverd is aan bereidende apotheken. 

Geen risico bij handelsproducten

Momenteel wordt door het CBG bekeken of er producten op de markt zijn met de betreffende grondstof en waar eventueel passende maatregelen noodzakelijk zijn. Zover nu bekend is dit echter niet het geval. Indien van toepassing worden apotheken op reguliere wijze geïnformeerd. 

Advies KNMP

Bereidende apotheken die zelf grondstoffen inkopen, wordt geadviseerd na te gaan of zij nitrofurantoïne van deze fabrikant betrekken. Indien dit onverhoopt zo mocht zijn, dan is het advies passende maatregelen te nemen.

Contact

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de LNA helpdesk via lna@knmp.nl of via (070) 373 73 70.

 


 

 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg