Waarschuwing voor grondstof metronidazol uit China

18 februari 2016

Een grondstofleverancier van metronidazol, de Chinese fabrikant Hubei Hongyuan Pharmaceutical Company, voldoet op diverse zwaarwegende punten niet aan de eisen voor Good Manufacturing Practice (GMP). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) informeerde de KNMP op 17 februari over een 'Statement of non-compliance with GMP' over deze fabrikant.

De waarschuwing is afkomstig van de Competent Authority van de Tsjechische Republiek (report no: sukls206914/2015).

Bekijk het Statement of non-compliance

Grondstof niet meer uitgeleverd via reguliere groothandel

Naar aanleiding van dit bericht zocht de KNMP contact met de grondstofleveranciers die via de reguliere groothandel grondstoffen leveren aan bereidende apotheken. Hieruit bleek dat deze grondstof in Nederland wel op de markt is geweest, maar dat de betreffende grondstofleverancier hem inmiddels niet meer uitlevert.

Advies KNMP

De KNMP adviseert bereidende apotheken die buiten de reguliere groothandel om grondstoffen inkopen na te gaan of zij metronidazol betrekken van genoemde fabrikant. Indien dit onverhoopt zo mocht zijn, is het advies passende maatregelen te nemen. Hoewel er tot nu toe van overheidswege geen sprake is van een officiële recall, is het advies van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van de KNMP om metronidazol van deze fabrikant niet meer te gebruiken.

Contact

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de LNA-helpdesk via of via (070) 373 73 70.