Waarborgen ingebouwd voor overgang naar nieuwe declaratiestandaard

30 juni 2015

De KNMP richt een ledenservice in en houdt toezicht op de ketentesten voor de nieuwe declaratiestandaard die per 1 juli van start gaat. Daarnaast komt er een gecontroleerde overgangsperiode, waarin declaratiebestanden met kleine technische fouten wel door kunnen naar de zorgverzekeraars en een ‘crashteam’ ingrijpt bij technische weigeringen. Dat is de uitkomst van intensief overleg van de KNMP met betrokken partijen.

Extra toezicht

Vanaf 1 juli declareren apothekers zowel de zorgprestaties als de geneesmiddelenkosten in 1 bestand. Ook gaan vanaf 1 juli alle declaraties via VECOZO. Die controleert of de declaratiebestanden technisch goed zijn en stuurt ze daarna door naar de afzonderlijke zorgverzekeraars voor inhoudelijke beoordeling. Tot 1 juli doen de zorgverzekeraars deze technische controle zelf. Als VECOZO bestanden technisch afkeurt, krijgen apothekers mogelijk te laat hun geld.

De KNMP heeft een deskundige aangesteld die extra toezicht houdt op de ketentesten die softwarehuizen, intermediairs Clearing House Apotheken en NControl en zorgverzekeraars uitvoeren. Deze simulaties van declaratieverkeer laten zien of de data-inhoud van een bericht juist is en of ‘de keten’ technisch goed is uitgerust.

De softwareleveranciers hebben extra controles ingebouwd om te voorkomen dat bestanden technisch niet in orde zijn en worden afgekeurd. Het is daarom belangrijk dat apothekers waarschuwingssignalen in het systeem actief afhandelen.

Ook is de KNMP bezig een speciale ledenservice op te zetten waar apothekers met vragen over de declaratiestandaard terechtkunnen. Hierbij staat de KNMP in nauw contact met softwarehuizen en intermediairs.

Overgangsperiode

De KNMP wil graag dat VECOZO tijdens een overgangsperiode declaratiebestanden met kleine technische fouten toch kan doorsturen naar de zorgverzekeraar. VECOZO en zorgverzekeraars onderzoeken nu hoe zij dit zouden kunnen realiseren. Welke technisch minimale eisen moet een bestand bijvoorbeeld hebben? Hierover moet volgende week meer duidelijk worden.

Ook wil de KNMP, naast de ledenservice, tijdens de overgangsperiode samen met VECOZO en ZN een ‘crashteam’ samenstellen. Dit crashteam zou kunnen ingrijpen bij een technische weigering van een declaratiebestand, bijvoorbeeld door deze te verhelpen met een technische actie. Of door zorgverzekeraar en apotheek met elkaar in contact te brengen, zodat er een financiële regeling kan komen. Ook over dit streven moet volgende week meer duidelijkheid komen.

Tijdens de overgangsperiode zal VECOZO ZN/zorgverzekeraars, softwarehuizen en gebruikersverenigingen, intermediairs en de KNMP wekelijks informeren of zich technische fouten hebben voorgedaan. De partijen zullen maandelijks bij elkaar komen om de uitkomsten van het declaratieproces te bespreken en eventuele aanvullende afspraken te maken. Genoemde partijen voerden de afgelopen weken ook al intensief overleg met elkaar.

De KNMP houdt u op de hoogte van de voortgang.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering