VWS waarschuwt voor antibioticaresistentie: ‘Antibiotica zijn geen antigriep’

21 januari 2016

Antibiotica werken niet tegen griep en kunnen bij veelvuldig gebruik hun werking zelfs helemaal verliezen. Zo kan een gemakkelijk te behandelen ziekte als blaasontsteking levensgevaarlijk worden. Dit is de boodschap van een nieuwe campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die als doel heeft de bewustwording over het gebruik van antibiotica te vergroten.

Onderdeel van de campagne is de website www.daarwordtiedereenbetervan.nl. Hier staan tips voor het gebruik van antibiotica en uitleg over het gevaar van antibioticaresistentie. Daarnaast verspreidt het ministerie folders en posters onder apotheken en huisartspraktijken voor in de wachtkamer.

Aandacht voor antibioticaresistentie

Naar schatting sterven nu al jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. De overheid neemt maatregelen op diverse terreinen, waaronder de zorg, veehouderij en voedselproductie. De publiekscampagne die nu start is onderdeel van de brede aanpak.

Zorgpartijen en kabinet stelden in 2015 een meerjarenagenda vast voor de aanpak van antibioticaresistentie. De KNMP werkte mee aan de totstandkoming van deze meerjarenagenda.

In 2015 luidde de KNMP de noodklok over de tekorten aan smalspectrum antibiotica. Door dit tekort moest veelal worden uitgeweken naar breedspectrum antibiotica, die meer bacteriën bestrijden. Dit werkt antibioticaresistentie in de hand.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg