VWS verspreidt Suske en Wiskes om patiënt bewust te maken van antibioticaresistentie

2 september 2015

Het ministerie van VWS verspreidt een speciale wachtruimte-editie van Suske en Wiske die patiënten bewust moet maken van antibioticaresistentie. Minister Schippers overhandigde het eerste exemplaar van ‘Tante Biotica’ op 1 september aan een huisartsenpraktijk in Baarn. De komende 2 weken kunnen 1.900 apothekers een aantal exemplaren van het stripboek verwachten.

Minister Schippers op Rijksoverheid.nl: “Ik vind het van belang mensen goed te informeren over antibioticaresistentie. Niet alleen over de risico’s maar ook wat je er zelf aan kan doen. Een heel simpel voorbeeld: als je antibiotica krijgt maak je kuur dan af.”

Publiekscampagne

‘Tante Biotica’ is onderdeel van een publiekscampagne die de kennis over de werking en het gebruik van antibiotica moet vergroten, zodat patiënten zien wat zij zelf kunnen doen om antibioticaresistentie terug te dringen.

De KNMP ondersteunt de meerjarenagenda van de minister voor het verbeteren van antibioticagebruik. Onderdeel van deze aanpak is het stimuleren van goed gebruik van antibiotica door therapietrouw.

Aanpak antibioticaresistentie

Het tegengaan van antibioticaresistentie is een belangrijke prioriteit van minister Schippers, ook internationaal. De aanpak van antibioticaresistentie vanuit de overheid richt zich op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door antibioticaresistente bacteriën: zorg, dieren, voedsel en milieu; de One Health benadering. Als Nederland in het eerste half jaar van 2016 EU-voorzitter is, staat antibioticaresistentie prominent op de EU-agenda voor de humane gezondheidszorg en veehouderij.

Door onzorgvuldig en overmatig gebruik worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes weer levensbedreigend kunnen worden. Inmiddels vallen in Europa jaarlijks ongeveer 25.000 doden door antibioticaresistentie. Ook is er sprake van € 1,5 miljard aan vermijdbare zorgkosten, onder andere veroorzaakt door extra ligdagen en isolatiemaatregelen.

Lees meer op Rijksoverheid.nl - Antibioticaresistentie Bekijk een online versie van ‘Tante Biotica’

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg