VWS gaat kosten stagebegeleiding apothekersassistenten deels vergoeden

16 juli 2015

Apotheken die een stageplaats bieden aan apothekersassistenten komen met ingang van het studiejaar 2015/2016 in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten.

Zorginstellingen met stageplaatsen kunnen via het Stagefonds Zorg van VWS achteraf een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Het doel van dit fonds is het realiseren van meer stageplaatsen en een betere stagebegeleiding. VWS heeft besloten de apothekersassistentenopleiding ook op te nemen in de subsidieregeling vanwege het dreigend tekort aan stageplaatsen voor apothekersassistenten. Goed opgeleide apothekersassistenten zijn van essentieel belang voor een sterke eerstelijnszorg. De KNMP en Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) zijn dan ook blij met de beslissing van VWS.

Tegemoetkoming aanvragen

Apotheken die als leerbedrijf zijn erkend voor beroepspraktijkvormingsplaatsen (BPV-plaatsen) en één of meer stageplaatsen bieden in de jaargang 2015/2016, komen in aanmerking voor een vergoeding. Het ministerie van VWS verstuurt in augustus 2016 aan apotheken die geregistreerd staan als erkende leerbedrijven een brief met aanvraagformulier. Hierop kan de apotheek – uiterlijk voor 1 oktober 2016 – het aantal gerealiseerde stages in het studiejaar 2015/2016 invullen.

Bedrag voor BOL- en BBL-opleidingen

De exacte tegemoetkoming per stageplaats wordt achteraf vastgesteld en is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen van erkende leerbedrijven in de zorg. Maximaal bedraagt de tegemoetkoming € 2.700,- per gerealiseerde stageplaats in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en € 1.800,- per gerealiseerde stageplaats in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Subsidieplafond

Het subsidieplafond van het Stagefonds Zorg voor het studiejaar 2015/2016 bedraagt € 112 miljoen. Dit bedrag  wordt verdeeld over de gerealiseerde stageplaatsen van alle zorgopleidingen die voor het stagefonds in aanmerking komen. 

Meer weten

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op Stagefondszorg.nl of via de website van de SBA.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering Professie