VVD stelt Kamervragen over gebrekkige gegevensoverdracht naar apotheek

9 juni 2016

De VVD stelt Kamervragen over de gebrekkige gegevensoverdracht van elektronische patiëntgegevens naar de apotheek. Dit naar aanleiding van de berichtgeving over het onderzoek naar e-Health in de apotheek door Nictiz en de KNMP. Op 29 juni a.s. debatteert de Tweede Kamer hierover met de minister van VWS in een Algemeen Overleg Gegevensuitwisseling in de zorg.

Tweede Kamerlid Leendert de Lange vraagt minister Schippers waarom artsen en ziekenhuizen slechts summier hun patiëntgegevens met apothekers delen. Het Kamerlid wil weten hoe het komt dat apothekers niet altijd terugkoppeling krijgen als zij bij ziekenhuizen medicatiegegevens opvragen over relevante laboratoriumuitslagen en eventuele medicijnen die tijdens de behandeling worden toegevoegd. De Lange wil actie van minister Schippers om dit te verbeteren.

Ook wil De Lange opheldering van de minister over de communicatieproblemen tussen medisch specialisten, huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg en apothekers. Hij vraagt waarom 95% van de apothekers bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) is aangesloten en ziekenhuizen dat slechts in een enkel geval zijn. De Lange streeft naar concrete acties om dit percentage omhoog te krijgen. De minister wordt gevraagd of zij het wenselijk en noodzakelijk vindt dat alle zorgverleners in de eerste en tweedelijnszorg vanuit eenzelfde standaard op gebied van ICT gaan werken. De fax moet volgens het VVD-Kamerlid snel verleden tijd zijn.

Uit het onderzoek van Nictiz en de KNMP blijkt dat een groot deel van de apothekers vindt dat patiënten inzage moeten hebben in het eigen medicatiedossier. De Lange wil weten of minister Schippers het hiermee eens is.

Voorafgaand aan het Kamerdebat op 29 juni informeert de KNMP de Tweede Kamer over gegevensuitwisseling in de apotheek.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg