VvAA over de toepassing van de Werkkostenregeling (WKR)

5 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers. Hiermee komt definitief een einde aan het huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Dit heeft behoorlijk wat consequenties voor uw onderneming. De VvAA biedt instrumenten en ondersteuning bij deze wijzigingen.

Instrumenten VvAA WKR

Vóór 1 januari 2015 moet u de inrichting van uw financiële administratie aanpassen en de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in kaart brengen. De WKR kan daarmee de nodige gevolgen hebben voor uw onderneming op arbeidsvoorwaardelijk, fiscaal en juridisch gebied. De KNMP wijst u daarom graag op instrumenten van VvAA, organisatie voor professionals in de gezondheidszorg, over de WKR. VvAA stelt onderstaande informatieset over de WKR voor zorgverleners beschikbaar.

Informatieset WKR:

Uitleg categorieën Werkkostenregeling

Downloaden

Inventarisatielijst personeelskosten

Downloaden

Rekentool Werkkostenregeling

Downloaden

Uitgebreide handleiding VvAA

Heeft u behoefte aan uitgebreide informatie over de toepassing van de WKR? Dan biedt de VvAA ook een handleiding. Deze kost € 50,- exclusief btw. Als KNMP-lid ontvangt u daarbij ook een schema om inzicht te krijgen in de omvang van de zogenaamde vrije ruimte. Als u hierop uw fiscale loonsom over 2013 en de vergoedingen en verstrekkingen invult, ziet u direct welk effect de WKR heeft. 

.

WKR-tool

Voor 1 januari 2015 moet u uw administratie volgens de WKR hebben ingericht. Daarnaast moet u voor deze datum een aantal acties hebben uitgevoerd zoals:

  • inventariseren van de huidige vergoedingen die u aan uw personeel verstrekt;
  • bepalen welke vergoedingen en verstrekkingen u onder de WKR wilt brengen;
  • beoordelen of de arbeidsvoorwaardelijke afspraken met uw medewerkers hierdoor worden   beïnvloed. Als dat geval is, moeten uw medewerkers hierover worden geïnformeerd en de arbeidsovereenkomsten worden aangepast;
  • aanpassen van de financiële administratie. Gedurende het jaar moet namelijk blijken wat de actuele stand van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen inclusief btw is, om te kunnen beoordelen of de vrije ruimte wordt overschreden;
  • aanpassen van de salarisadministratie.

Hoe kunt u het beste handelen om de WKR succesvol in te voeren? Met de WKR-tool van van de VvAA krijgt u binnen enkele minuten inzicht in uw behoefte. Ook ziet u welke ondersteuning VvAA kan bieden.

Naar de WKR-tool
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering