Voortgang principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband

29 mei 2015

Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD raadplegen hun leden over het principeakkoord voor een eerste cao voor apothekers in dienstverband, dat zij op 1 mei tekenden. Na een positieve raadpleging zal er in werkgroepen verder worden gesproken over onderwerpen als functie- en loongebouw, pensioen, bereikbaarheidsdienst en variabele vergoedingen.

Mening leden

Loondienstapothekers die lid zijn van de LAD kunnen tot en met donderdag 4 juni hun mening geven over het principeakkoord. De LAD publiceert de uitkomst van de ledenraadpleging op haar website.

De LAD heeft diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd over het principeakkoord, voor leden en niet-leden.

Het VZA-bestuur ziet het principeakkoord als een goede basis voor een eerste cao voor apothekers in dienstverband. De VZA legt het met een positief advies voor aan haar leden via een elektronische stemming. Doel is deze ledenraadpleging voor de zomervakantie af te ronden.

Principeakkoord

Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD tekenden op 1 mei een principeakkoord voor een eerste cao voor apothekers in dienstverband.

Bekijk het principeakkoord

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering