Voorstel digitalisering papieren patiëntendossiers opgenomen in Innovatieplaats Cure VWS

22 april 2016

Het voorstel van apothekers om papieren dossiers digitaal op te slaan, is opgenomen in de Innovatieplaats Cure van VWS, een onderdeel van de regeldrukaanpak in de zorg. Dat heeft het ministerie 21 april laten weten aan de KNMP, die het voorstel indiende.

Apothekers ervaren nu grote administratieve lasten doordat zij papieren patiëntendossiers 15 jaar lang (de wettelijke bewaartermijn) moeten bewaren.

Als het experiment succesvol is, zou het kunnen worden uitgerold naar alle apotheken. De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) neemt de uitvoering op zich.

Innovatieplaats Cure

Binnen de Innovatieplaats Cure krijgen 15 zorgaanbieders de mogelijkheid om hun zelf bedachte, regelarme werkwijze in de praktijk te brengen. VWS gaat samen met hen op zoek naar oplossingen voor de (ervaren) knelpunten. Als een experiment succesvol is, worden de resultaten verbreed naar de hele sector.

De KNMP  heeft het voorstel voor digitalisering van papieren patiëntendossiers bij de Innovatieplaats Cure ingediend. Het voorstel komt voort uit het traject ‘Minder regels, meer zorg’.

Wettelijke bewaartermijn

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt dat hulpverleners patiëntendossiers gedurende 15 jaar moeten bewaren. De wet omschrijft niet duidelijk op welke manier dossiers moeten worden bewaard. Om geen risico te lopen, bewaren apothekers deze op papier, mede omdat papieren recepten ook een bewaartermijn van 15 jaar hebben.

Veel apotheken moeten hierdoor externe opslag aanhouden. De kosten hiervan kunnen zo’n € 400 per maand bedragen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering