Vooraankondiging commentaarfase herziene conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’

28 juli 2016

De KNMP en de NVZA nodigen hun leden in de eerste twee weken van september uit om commentaar te geven op de herziene multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

In 2008 is de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens’ vastgesteld. Deze richtlijn ging uit van een landelijk werkend systeem voor de overdracht van medicatiegegevens. Anno 2015 is een dergelijk systeem nog niet gerealiseerd, waardoor het voor zorgverleners niet mogelijk is om te werken volgens de aanbevelingen van de richtlijn. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de medicatieoverdracht en brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee voor de patiënt.

De (23) partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de richtlijn in 2008 en het opstellen van de nadere toelichting in 2014 zijn dan ook met elkaar van mening dat de richtlijn herzien moet worden. Zodanig dat een richtlijn en daarmee een manier van werken ontstaat die voldoet aan de eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid en in de huidige praktijk ook uitvoerbaar is.

Naar verwachting is op 1 september de herziene conceptrichtlijn gereed. Dit zal via het KNMP-nieuwsbericht gecommuniceerd worden. Na inloggen zal de conceptrichtlijn en het bijbehorend commentaarformulier in te zien zijn door de leden. Uitgaande van 1 september als startdatum voor de commentaarfase kunnen leden tot uiterlijk 16 september hun feedback geven.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering