VGZ laat kwaliteit over aan beroepsgroepen

9 april 2015

VGZ laat de kwaliteit van zorg in 2016 over aan beroepsgroepen en concentreert zich op de betaalbaarheid. Dat staat in de beleidskaders voor gecontracteerde zorg die VGZ in april publiceerde. VGZ geeft hiermee het startsein voor de zorginkoop in 2016.

‘We werken in proef- en leertuinen intensief samen met artsen, apothekers en zorgorganisaties om te leren wat goede zorg is en hoe we die nu en in de toekomst het beste kunnen betalen en contracteren’, aldus VGZ. 

Inkoopbeleid farmacie

VGZ koopt farmaceutische zorg in op basis van hun 3 pijlers van ‘Goede Zorg’: medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Voor de 2 pijlers ‘medisch inhoudelijke kwaliteit’ en ‘klantbeleving’ zijn indicatoren vastgesteld met externe partijen. Voor de pijler ‘betaalbaarheid’ maakt VGZ gebruik van eigen gegevens.

Bekijk het Inkoopbeleid Farmaceutische Zorg 2016

Inkoopbeleid hulpmiddelen

VGZ streeft met de inkoopprocedure van diabetes-testmateriaal 3 doelen na:

  • een besparing op de kosten van diabetes-testmateriaal;
  • tijdige beschikbaarheid van kwalitatief goed diabetes-testmateriaal met de functionaliteiten die de verzekerde nodig heeft;
  • de verzekerde zo veel mogelijk in staat stellen de bloedglucosemeter waarmee hij of zij vertrouwd is, te blijven gebruiken.
Bekijk het Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016

Gesprekken over kwaliteit

VGZ spreekt in 2015 al met zorgaanbieders over hoe zij de zorg telkens weer verbeteren. Ab Klink, die binnen de Raad van Bestuur de zorgportefeuille beheert, over deze gesprekken:

'We schetsen een helder kader met onze criteria en doelstellingen. Vervolgens gaan we actief het gesprek aan met de professionals in de zorg. Zij hebben het beste zicht op wat er nodig is om zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden. En wij hebben als taak om dat zo efficiënt mogelijk te organiseren tegen betaalbare kosten.'

Uiterlijk 1 november moeten alle afspraken voor het jaar 2016 rond zijn om verzekerden tijdig te informeren over de gecontracteerde zorg.

Meer weten

VGZ-bericht: 'VGZ geeft startsein zorginkoop voor 2016'

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering