Verschillen in medicijnvergoeding inbreuk op garantie basispakket

15 mei 2015

KNMP-persbericht | De verschillen in vergoeding voor op maat bereide medicijnen ondermijnen de gelijke aanspraken van patiënten op zorg binnen het basispakket. Dat stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie KNMP. De patiënt merkt de gevolgen hiervan per 1 juni, wanneer zorgverzekeraars bepaalde op maat bereide medicijnen alleen nog vergoeden op basis van een individuele machtiging.

De vergoeding op machtiging betreft bijvoorbeeld de blaasspoeling met het middel oxybutynine voor patiënten die incontinent zijn. De voorwaarden waarop zorgverzekeraars deze machtiging verstrekken, zijn niet altijd transparant en kunnen verschillen per verzekeraar.

Voorspelbaar en transparant

“In de Zorgverzekeringswet staat dat verzekerden gelijke aanspraak kunnen maken op vergoeding binnen het basispakket”, aldus Klein Nulent. “De patiënt betaalt hier verplicht voor, driekwart van zijn premie loopt via zijn loonstrookje. De vergoeding binnen het basispakket moet dan voorspelbaar en transparant zijn en niet afhangen van een individuele beoordeling, wat de indruk kan wekken van willekeur.”

Brief aan VWS

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenfederatie NPCF stuurden deze week een brief aan VWS waarin zij het ministerie verzoeken om de Autoriteit Consument & Markt (ACM) duidelijkheid te vragen over het gezamenlijk besluiten over vergoedingen. Wanneer de Mededingingswet dit niet toestaat, verzoeken zij om Zorginstituut Nederland hierover te laten besluiten.

Onrust

Begin maart ontstond er grote ontrust onder patiënten doordat zorgverzekeraars plotseling de vergoeding van ruim honderd verschillende apotheekbereidingen stopzetten. In reactie op de onrust en op Kamervragen besloten verzekeraars om tot 1 juni een deel van de vergoedingen tijdelijk te hervatten en in overleg te gaan met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties.

In aansluiting op dit overleg hebben de meeste zorgverzekeraars besloten het gros van deze op maat bereide medicijnen per 1 juni alleen nog op machtiging te vergoeden. De voorwaarden waarop de patiënt de machtiging krijgt zijn niet altijd helder. Als de patiënt niet de vereiste machtiging heeft, moet hij het middel zelf betalen in de apotheek.

Vertraging en rompslomp

“Het is mooi dat er is samengewerkt. Toch zijn we niet altijd gelukkig met de uitkomsten. Een machtiging geeft vertraging en verhoogt de rompslomp”, aldus Klein Nulent. “Bovendien is de uitkomst voor de patiënt onzeker. Wij vinden zorg op maat essentieel voor een goede farmaceutische behandeling. Als de arts zo’n op maat bereid medicijn conform de professionele richtlijnen voorschrijft, vinden wij in beginsel dat dit vergoed moet worden. In elk geval moet dit al bij de arts in de spreekkamer duidelijk zijn, niet pas aan de apotheekbalie. Anders wordt de patiënt van het kastje naar de muur gestuurd.”

Nodeloos ingewikkeld

De op maat bereide medicijnen die niet langer standaard vergoed worden, maken slechts 0,1 procent uit van het totale budget aan geneesmiddelen. “Het gaat vaak om relatief kleine aantallen en bedragen”, aldus Klein Nulent. “Dan gaan we toch niet moeilijk doen met een machtiging. We maken het ons soms nodeloos ingewikkeld in de zorg.”

Vertrouw op professionaliteit zorgverleners

Het staken van de vergoedingen gebeurt deels op wettelijke gronden, en deels omdat de verzekeraars de zorg te duur vinden of hogere eisen stellen aan de wetenschappelijke onderbouwing. Klein Nulent: “Wetenschappelijk onderzoek is duur en tijdrovend, bewijs is daardoor niet voor alle behandelingen beschikbaar, bijvoorbeeld vanwege kleine patiëntengroepen. Het gaat hier immers om persoonlijk maatwerk. Zorgverzekeraars zouden meer moeten vertrouwen op de professionaliteit van de zorgverleners.”

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg