Vergoeding van farmaceutische zorg aan ongeregistreerde asielzoekers

19 oktober 2015

“Indien ongeregistreerde asielzoekers bij u terechtkomen voor hulp, verzoeken we u hen medisch noodzakelijke zorg te bieden. Asielzoekers hebben recht op farmaceutische zorg conform de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). De RZA is voor wat betreft vergoeding van medicijnen gelijk aan de vergoeding volgens de basisverzekering van Nederlandse verzekerden.” Dat schrijft Bep Snelder, manager Menzis COA Administratie, in een brief die zij richt aan Nederlandse apotheken.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is door de hoge instroom van  asielzoekers genoodzaakt om in hoog tempo en op korte termijn opvanglocaties te openen, verdeeld over het land. Gemeenten openen ook tijdelijke Gemeentelijke Noodopvanglocaties (GNO), die niet onder verantwoordelijkheid vallen van het COA. Niet alle asielzoekers komen direct in de asielprocedure, waardoor een deel van hen als ‘ongeregistreerde asielzoeker’ op locatie geplaatst wordt. Aan ongeregistreerde asielzoekers wordt alleen medisch noodzakelijke zorg verleend. Daarbij wordt er mogelijk een beroep gedaan op uw apotheek voor het verstrekken van medicatie en het geven van bijbehorende voorlichting. 

Informatie over de vergoeding en werkwijze (zonder de medische screening en zonder TBC-onderzoek zijn voorzorgsmaatregelen nodig) bij ongeregistreerde asielzoekers leest u in onderstaande brief van Menzis COA Administratie.

Bekijk de brief

Reguliere procedure voor geregistreerde asielzoekers

Voor asielzoekers met zorgpas geldt een reguliere procedure

 Meer informatie over asielzoekers

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg