Veranderingen in declaratieverkeer op koers

10 juni 2015

De geplande veranderingen in het declaratieverkeer per 1 juli liggen op koers. Dat blijkt uit recent overleg en een rondgang langs betrokken instanties. Wat merkt de apotheker hiervan?

De feiten op een rij:

- 1 juli implementatie nieuwe declaratiestandaard in de keten.

- Apothekers moeten na 1 juli twee AGB-codes vastleggen: specialist en instelling specialist.

- AIS-leveranciers, tussenpersonen en zorgverzekeraars ronden nu declaratietesten af.

- (Restitutie)nota’s; AIS-en en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt.

Met implementatie van de nieuwe declaratiestandaard per 1 juli verandert de opmaak van elektronische declaraties. Aparte declaraties voor hulpmiddelen en farmaceutische zorgprestaties zijn niet meer nodig. Het proces zelf verandert niet wezenlijk. Wel moeten apothekers bij recepten van medisch specialisten twee AGB-codes vastleggen: de code van de specialist en die van de instelling waar de specialist werkt. Algemene codes invoeren, zoals 999999, is niet meer mogelijk.

Lees meer onder: Vastleggen gegevens van voorschrijvers

Testen

Als een bestand technisch niet in orde is, kan het hele bestand worden afgekeurd. Om dat te voorkomen, hebben softwareleveranciers extra controles ingevoerd. Het is daarom belangrijk dat apothekers waarschuwingssignalen niet negeren.

Om de implementatie goed te laten verlopen, voeren AIS-leveranciers ‘ketentesten’ uit: technische simulaties van declaratieverkeer. Die laten zien of de data-inhoud van een bericht juist is en of ‘de keten’ technisch goed is uitgerust. Noodzakelijke aanpassingen worden nog in juli doorgevoerd.

“Declareren is straks niet anders dan nu”, stelt Clearing  House Apothekers (CHA). “Maar de impact van de controle kan groter zijn. Als een maandbatch wordt afgekeurd, gaat dat om veel geld. Onze tip: declareer op tijd, liefst op de eerste van de maand.” AIS-leveranciers informeren apothekers op tijd over voorbereidingen en gevolgen van wijzigingen in AIS-systemen.

(Restitutie)nota

Zorgverzekeraars wilden per 1 juli ook de (restitutie)nota herzien, en ook declaraties onder aanvullende verzekering doorvoeren. Softwarehuizen hebben samen met de KNMP aangegeven dat eerst de specificaties van dit generieke format vastgesteld moeten zijn. En dat daarna de ontwikkeling en implementatie kunnen starten. Dat is niet gelukt voor 1 juli. Betrokken partijen (KNMP, ASKA, ZN, PharmaPartners, CGM Nederland, Achmea, Menzis en VGZ) stellen in overleg een nieuwe datum vast. De leveranciers kunnen nu een goede inschatting maken van de benodigde ontwikkeltijd en dit bespreken met hun klanten. In overleg wordt per leverancier een ingangsdatum afgesproken. Voor ondersteuning van aanvullende verzekeringen wordt nog een datum afgesproken. 

Zorgverzekeraars hebben apotheken verzocht om vanaf 1 juli 2015 wel een aantal aanvullende gegevens op de nota’s op te nemen. Zo willen ze dat het middel en de terhandstelling als aparte regels op de nota worden vermeld en dat het prestatiekoppelnummer wordt opgenomen zodat duidelijk is welk geneesmiddel bij welke terhandstelling hoort. PharmaPartners laat weten geen wijzigingen per 1 juli in te voeren, maar te gaan voor de definitieve oplossing. Dit is akkoord bevonden door de zorgverzekeraars. CGM Nederland bericht haar klanten over aanpassingen die nodig zijn in de layout voor nota’s. 

Helpdesks

Voor vragen zijn AIS-leveranciers en ook tussenpersonen CHA (Clearing House Apothekers) en NControl via hun helpdesks bereikbaar. Implementatiepartijen hebben ook al tijd ingepland om na 1 juli samen eventuele problemen door te nemen, oplossingen aan te bieden en hierover te communiceren.

PharmaPartners HealthCare

Service Center: 088 - 688 88 00

CompuGroup Medical Nederland (CGM)

  • Helpdesk CGM APOTHEEK: 088 - 387 64 44
  • Helpdesk CGM APOSYS: 020 - 430 77 77

NControl

Helpdesk: 033 - 450 50 60

Clearing House Apothekers (CHA)

Servicedesk: 070 - 411 22 20

Caresoft

Helpdesk: 0525 - 690 630

VAL (Verenigde Apotheken Limburg)

Helpdesk: 043-365 22 33

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering