CBG: veiligheidsprofiel HPV-vaccins verder onderzocht

13 juli 2015

Het Europees geneesmiddelagentschap EMA is een herbeoordeling gestart van de ‘humaan papillomavirus’ (HPV) vaccins om het bijwerkingenprofiel verder te verduidelijken. De herbeoordeling richt zich op zeldzame meldingen van 2 aandoeningen: het ‘complex regional pain syndrome’ (CRPS, een chronische pijn aandoening in armen en benen) en het ‘postural orthostatic tachycardia syndrome’ (POTS, een aandoening waarbij de hartslag abnormaal versnelt na opstaan uit een zittende houding en waarbij symptomen als duizeligheid en flauwvallen, hoofdpijn en pijn op de borst kunnen optreden).

Bron: CBG-MEB

Meldingen van deze aandoeningen bij jonge vrouwen na HPV-vaccinatie zijn eerder meegenomen in de reguliere veiligheidsbeoordelingen (‘PSURs’) van het Europees Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC. Het comité stelde geen oorzakelijk verband vast tussen deze meldingen en de HPV-vaccinatie. Beide aandoeningen kunnen ook optreden bij niet-gevaccineerde personen en het is belangrijk te kijken of het aantal meldingen hoger is dan verwacht kan worden.

Wereldwijd zijn ongeveer 72 miljoen mensen met HPV-vaccins gevaccineerd met het doel baarmoederhalskanker en andere aandoeningen veroorzaakt door het HPV te voorkomen. Baarmoederhalskanker is wereldwijd de 4e meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen.

Jaarlijks overlijden tienduizenden Europese vrouwen aan baarmoederhalskanker ondanks uitgebreide preventieprogramma’s om deze vorm van kanker vroegtijdig op te sporen.

Vragen en antwoorden herbeoordeling HPV-vaccins

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg