‘Veiliger meldcultuur nodig voor melden medicatie-incidenten’

17 april 2015

KNMP-persbericht | Om het aantal meldingen van medicatie-incidenten en de kwaliteit ervan te verhogen is een veilige meldcultuur nodig. Elk ziekenhuis en elke apotheek zou een zorgprofessional verantwoordelijk moeten maken voor het melden van de medicatie-incidenten. Dat zijn aanbevelingen uit het promotieonderzoek van apotheker Ka-Chun Cheung over de CMR.

Cheung - apotheker bij de KNMP - promoveert op vrijdag 17 april aan de Radboud Universiteit Nijmegen met zijn onderzoek over de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR).

Belang melden incidenten

In de gezondheidszorg heeft een fout al snel aanzienlijke gevolgen voor de patiënt, soms zelfs met fatale afloop. Zo´n situatie is ook voor de betrokken zorgverlener mentaal belastend. Toch is het zaak dat zorgverleners actief hun fouten melden. Bij medicatie-incidenten is het van belang om te melden, wanneer ze voldoen aan de 3 basiscriteria van de CMR:

  • een grote kans op herhaling;
  • een hoge educatieve waarde voor andere zorgverleners;
  • een grote kans op ernstige schade voor de patiënt.

Om het meldgedrag te verbeteren is een veiliger meldcultuur nodig, stelt Cheung. Hij pleit ervoor dat de overheid, bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg, hiermee meer rekening houdt in de visitaties en wetgeving.

Coördinator voor medicatie-incidenten

Cheung adviseert ook dat elk ziekenhuis en elke apotheek een persoon verantwoordelijk maakt voor het verzamelen, lokaal analyseren en melden van medicatie-incidenten. De kwaliteit van de meldingen zal verbeteren wanneer een getrainde professional het doet, die goed bekend is met het CMR-meldsysteem.

Meer informatie over het promotieonderzoek

Radboudumc: Voorkomen van medicatie-incidenten Pharmaceutisch Weekblad: Medicatie-incidenten: soms zeer complex, vaak leerzaam

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP