Vaststellen zorgtarieven van NZa naar VWS

8 april 2015

Minister Schippers van Volksgezondheid stelt uiterlijk per 1 januari 2017 voortaan zelf de tarieven in de zorg vast. Ze haalt deze verantwoordelijkheid weg bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die bovendien haar controletaken voor de zorgmarkt verliest. De zorgautoriteit behoudt alleen haar toezichtstaak op de zorgsector.

Dat maakte Schippers op 2 april bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: PW

Verbeterplannen

De minister heeft dat besloten na de onrust die vorig jaar ontstond over berichten van een klokkenluider die misstanden bij de NZa aan de orde stelde. Schippers wil verder dat de NZa haar loket waar misstanden worden gemeld uitbreidt en dat de zorgautoriteit zich klantvriendelijker opstelt. Bovendien moet het personeelsbeleid bij de NZa verbeteren, vindt Schippers.

Uitvoeren van door VWS vastgesteld beleid

De NZa moet voortaan het door VWS vastgestelde beleid uitvoeren, schrijft Schippers. “Hierdoor komt er een meer logische knip tussen de taken van de NZa en het ministerie en zo wordt duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is.” De minister heeft het besluit genomen na de aanbevelingen van de commissie-Borstlap.

Takenpakket NZa

De fusietoets en het instrument van de aanmerkelijke marktmacht, die nog bij de NZa liggen, gaan over naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NZa blijft zich bezig houden met toezicht op bijvoorbeeld het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars, op de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg, de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en op het tegengaan van fouten en fraude in de zorg. De NZa blijft ook verantwoordelijk voor de behandeling van individuele gevallen.

NZa-bestuur

De NZa krijgt een driehoofdig bestuur, onder leiding van de vorige week benoemde Marian Kaljouw. Ook wordt de positie van de Raad van Advies versterkt en komt er een auditcommittee die intern onderzoek kan doen. De zorgautoriteit moet de bestuurskosten beter in de hand houden, schrijft de minister.

Herpositionering

Schippers wil met de “herpositionering van de NZa het vertrouwen in en het gezag van de NZa versterken, nadat die het afgelopen jaar onder druk is komen te staan. VWS gaat over het beleid en legt dat vast in regels en de NZa voert deze uit.”

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering