Vaker 2 adrenalinepennen voor allergiepatiënt

2 juli 2015

Artsen moeten 2 injectiepennen met adrenaline voorschrijven aan patiënten bij wie bij 1 dosis adrenaline mogelijk niet genoeg is of bij wie acute medische hulp niet snel voorhanden is. Dit adviseert het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in het kader van een herbeoordeling van adrenaline-autoinjectors. De EMA wil ook dat de gebruiksinstructie van de pennen wordt verbeterd.

De herbeoordeling door de EMA volgt na onzekerheden over de afgifte en de farmacotherapeutische respons van de op de markt verkrijgbare autoinjectors. Door ondeskundig gebruik kan de adrenaline bijvoorbeeld onbedoeld subcutaan worden afgegeven in plaats van intramusculair, wat de reactie op de behandeling sterk vertraagt.

Niet voor alle patiënten

Het advies van de EMA voor 2 adrenalinepennen geldt niet voor alle patiënten. Voorschrijvers moeten de afweging maken of een tweede pen voor hun patiënt nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de patiënt een dikkere vetlaag heeft. Of als de patiënt in een afgelegen gebied woont waar de hulpdiensten niet snel ter plaatse kunnen zijn.

Gevolgen advies voor gebruikers en zorgverleners

Apotheken kunnen door het advies van de EMA een toename van recepten voor de pennen verwachten. Er kunnen meer nieuwe patiënten met een recept voor 2 pennen komen.

Artsen van bestaande gebruikers van een adrenaline-autoinjector (AnaPen, EpiPen of Jext) kunnen een tweede pen voorschrijven. Bij uitgifte aan bestaande patiënten moet worden voorkomen dat zij 2 verschillende pennen krijgen.

Vergoeding

De kosten van adrenalinepennen komen ten laste van het eigen risico van de patiënt.

Beschikbaarheid adrenalinepennen

Er is voldoende voorraad beschikbaar van de pennen om in de gestegen vraag te voorzien. KNMP Farmanco houdt de beschikbaarheid nauwlettend in de gaten.

Verbetering gebruiksinstructie

De EMA wil ook dat farmaceutische bedrijven duidelijker voorlichting geven het juiste gebruik van de pennen zodat de adrenaline in de spier terechtkomt. Daarnaast moeten bijsluiter en productinformatie voor arts en apotheker (SmPC) worden aangepast met duidelijker gebruiksinstructies.

Adrenalinepen

Adrenalinepennen worden voorgeschreven aan patiënten die het risico hebben om in shock te raken door een heftige allergische reactie, bijvoorbeeld op een wespensteek of door het eten van pinda’s. Een adrenalinepen voor zelfinjectie is een potentieel levensreddende behandeling. Adrenaline werkt alleen snel en goed als het door de huidlaag heen in een spier wordt gespoten. Het werkt minder snel en goed als het per ongeluk door verkeerde toediening onder de huid en niet in de spier wordt gespoten.

CBG: Aanbeveling: extra maatregelen voor beter gebruik van adrenalinepen voor zelfinjectie

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg