Transparante regels voor apothekers opgeleid in het buitenland

17 december 2015

Het Besluit buitenlands gediplomeerden voor openbare farmacie, dat op 3 december 2015 is vastgesteld, biedt eisen waaraan buitenlandse apothekers moeten voldoen om in Nederland als openbaar apotheker aan het werk te kunnen.

Buitenlands gediplomeerde apothekers moeten beschikken over gelijkwaardige beroepskwalificaties om in Nederland als openbaar apotheker aan het werk te kunnen. De Specialisten Registratie Commissie (SRC) onderzoekt of de in het buitenland genoten opleiding tot apotheker, de gevolgde nascholing en eventuele beroepservaring voldoen aan de Opleidingseisen Openbare farmacie en de apotheker daarmee dezelfde competenties geniet als de openbaar apotheker in Nederland. Als dat het geval is, kan de apotheker in het register tot openbaar apothekers worden opgenomen.

Het Besluit buitenlands gediplomeerden voor openbare farmacie is geïnspireerd op het besluit buitenlands gediplomeerden ziekenhuis farmacie en regelgeving bij de medici.

Bekijk het Besluit

Beroepskwalificatie richtlijn

Voor apothekers uit Europese lidstaten geldt op grond van Europese regelgeving dat er geen onnodige belemmeringen voor toetreding tot de Nederlandse arbeidsmarkt mogen zijn. Het Besluit buitenlands gediplomeerden is dan ook in overeenstemming met de Beroepskwalificatie Richtlijn.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie