Toolbox voor diabetes en ramadan geactualiseerd

26 mei 2016

De toolbox voor diabetes en ramadan van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Jan van Ooijenstichting is geactualiseerd. Apothekers kunnen met de vernieuwde toolbox het onderwerp bespreekbaar maken bij patiënten. De ramadan begint dit jaar rond 6 juni.

Patiënten gaan er vaak vanuit dat zij zonder problemen kunnen vasten als zorgverleners het onderwerp niet ter sprake brengen. Maar als patiënten meedoen aan de ramadan, verandert er veel in hun eet- en drinkpatroon. Hierdoor kan het lichaam anders reageren op medicijnen, en dient het medicijngebruik tijdelijk te worden aangepast. 'Sommige mensen zijn prima in staat om hun medicijngebruik aan te passen tijdens de ramadan, maar anderen hebben er veel moeite mee', vertelt apotheker Marcel Kooij. 'Soms bedenken patiënten dat ze 3 innames van hun antibioticum wel kunnen verdelen over de avond, maar dan werkt het onvoldoende. Het gesprek aangaan is daarom heel belangrijk, vooral met diabetespatiënten.'

‘Maak een plan, samen met uw behandelaar’

De geactualiseerde toolbox bestaat uit een adviesbrochure en medicatiekaart voor zorgverleners en een wachtkamer-poster en flyer die gericht is op vastende diabetespatiënten. De poster en flyer dragen een duidelijke boodschap uit: ‘Heeft u diabetes en wilt u meedoen aan de ramadan? Maak dan een plan, samen met uw behandelaar.’

Bekijk de toolbox diabetes & ramadan 2016

Apothekers kunnen patiënten voor meer informatie ook verwijzen naar het thema ‘Ramadan en medicijngebruik’ op Apotheek.nl.

Apotheek.nl: 'Ramadan en medicijngebruik'

In de folder 'De Ramadan en uw medicijnen' kunnen patiënten meer lezen over de risico’s van vasten. KNMP-leden kunnen de folder kosteloos bestellen.

Bekijk en bestel de folder 'De Ramadan en uw medicijnen'