Toezegging zorgverzekeraars aan KNMP: apothekers niet de dupe van ‘Het roer moet om’

23 december 2015

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het verzoek van de KNMP gehonoreerd om te waarborgen dat apothekers niet de dupe worden van de administratieve-lastenverlichting voor huisartsen door de actie ‘Het roer moet om’. De KNMP is blij met de toezegging van ZN, die aansluit bij het ingezette beleid om de regeldruk in de apotheek terug te dringen. Hiertoe gaat in januari een gezamenlijke werkgroep Farmacie van ZN en KNMP van start.

Lastenverlichting

KNMP-directeur Léon Tinke: “Wij hebben er bij herhaling voor gepleit dat de afspraken met de huisartsen, om te snijden in het papierwerk, worden doorvertaald naar apothekers. Anders wordt de patiënt van het kastje naar de muur gestuurd.”

Op de website hetroergaatom.nl staat welke afspraken voor administratieve-lastenverlichting van kracht worden per 1 januari 2016. Waarnemend directeur Marianne Lensink van ZN geeft aan naar haar leden dat de verzekeraars enkele bepalingen in hun contracten met apothekers niet moeten handhaven, omdat die zijn achterhaald door de afspraken met de huisartsen. Zo zullen zorgverzekeraars geen declaraties van apotheken afwijzen wanneer bij de aantekening ‘medische noodzaak’ een door de huisarts ondertekend formulier ontbreekt, aldus ZN.

Zorgen

“Ik snap dat de apothekers zich zorgen maken”, aldus Lensink in een communiqué. “We zijn nu begonnen met de huisartsen (…). Dan mag een verbetering voor de ene sector geen verslechtering opleveren voor hun collega’s in een ander deel van de zorg.”

Minder regels, meer zorg

De toezegging van ZN sluit aan bij het traject van KNMP, ASKA, NVPF, LHV apotheekhoudende huisartsen en ZN om gezamenlijk de lastendruk in de apotheek te verminderen. Dat leidde in november tot het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ van SIRA Consulting, met oplossingsrichtingen voor de regeldruk van apotheekhoudenden. “Hierover is constructief overleg gaande, ook met het ministerie van VWS en met toezichthouders”, aldus Léon Tinke. “Bijvoorbeeld over de opiumwetgeving en over de artsenverklaring bij het betrekken van medicijnen uit het buitenland wanneer ze in Nederland niet beschikbaar zijn.”

Bericht ZN; 'Zorgverzekeraars: apothekers niet dupe van minder bureaucratie huisartsen'
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP