Terminale patiënt krijgt eigen apothekersassistent

2 juni 2016

Zestien apotheken verspreid over heel Nederland starten op 2 juni met het inzetten van apotheekbuddy’s: twee apothekersassistenten die het vaste aanspreekpunt zijn van ernstig zieke mensen en hun mantelzorgers. De buddy’s werken in de palliatieve en terminale fase van de patiënt nauw samen met de mantelzorger, de huisarts en thuiszorg. De intensieve farmaceutische zorg voor de patiënt is hierdoor beter gestructureerd en meer toegespitst op de situatie van de patiënt.

Academische apotheek Stevenshof in Leiden werkt al sinds 2008 volgens dit concept. ‘Als je ernstig ziek bent, is het fijn als er een vaste contactpersoon is bij de apotheek die jouw situatie kent; een aanspreekpunt voor alle vragen rondom medicatie en hulpmiddelen. Iemand die met je meedenkt, eventueel overlegt met je huisarts en ervoor zorgt dat de medicijnen op tijd klaar staan” zegt apotheker Anne-Margreeth Krijger van Stevenshof, die graag de kennis en ervaring doorgeeft aan collega’s uit andere praktijken. “Door dit intensieve contact met de patiënt kunnen we vanuit de apotheek beter inspringen op de zorgbehoefte. Dit maakt de behandeling effectiever en kan het lijden verlichten.

Medewerkers van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en academische apotheek Stevenshof trainen de nieuwe apotheekbuddy’s en hun apothekers gedurende drie maanden. Zij begeleiden hen ook in de dagelijkse apotheekpraktijk. Tegelijkertijd vindt bij de deelnemers onderzoek plaats, onder meer naar het effect van deze zorg op de beleving van de patiënt en diens mantelzorger én de samenwerking tussen apotheekbuddy’s en andere zorgverleners. Ook wordt de verandering in de hoeveelheid benodigde genees- en hulpmiddelen nauwkeurig gevolgd.

Zowel de KNMP als het ministerie van VWS ondersteunen dit project. Het ministerie doet dit in het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’. Beide partijen willen dat bij positieve resultaten deze methode ook bij andere apotheken ingevoerd kan worden.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg