Tekort aan 5 Quin-producten

28 juni 2016

Door productieproblemen zijn 5 plasma-geneesmiddelen van Sanquin Plasma Products (SPP) nu of in de komende tijd niet beschikbaar. Het gaat om de Quin-producten GammaQuin, HepBQuin, RheDQuin, TetaQuin en VariQuin.

Indien nodig levert SPP zelf vervangende geneesmiddelen vanuit Nederland of worden uit het buitenland geïmporteerde geneesmiddelen ter beschikking gesteld op artsenverklaring, zo is na overleg met het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besloten. SPP zal ervoor zorgen dat extra kosten voor de patiënt worden voorkomen, uitgezonderd het eigen risico.

De beschikbaarheid is voor enkele producten al sinds begin 2016 beperkt. De actuele stand van zaken rondom beschikbaarheid wordt bijgehouden op KNMP Farmanco.

Tijdens het oplossen van de problemen zal het productieproces zodanig worden aangepast dat het voldoet aan de meest recente Europese kwaliteitseisen.

Lees de volledige brief van SPP over het tekort
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg